http://www.unss.sk/

Základná organizácia Čadca

späť

Deň nevidiacich

Oslavy dňa nevidiacich v Čadci 15.11.2011.

Členovia ZOČlenovia ZO

Kultúrny program pripravený študentkami Gymnázia ČadcaKultúrny program pripravený študentkami Gymnázia Čadca
Na snímke náčelník mestskej polície F. Linet, pracovníčka KS ÚNSS Žilina Z. Blahutiaková, zástupca primátora MU Čadca F. Prívara, prof. A. Krellová z Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci, predsedníčka ZO Čadca L. Oravcová
Členovia ZO ČadcaČlenovia ZO Čadca L. Oravcová ďakuje F. LinetoviL. Oravcová ďakuje F. Linetovi


odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Čadcanet

Základná organizácia Čadca ďakuje spoločnosti ČadcaNET - regionálny internetový provider - za poskytovanie bezplatných internetových služieb už od roku 2009.