http://www.unss.sk/

Základná organizácia Čadca

späť

Spomíname na Krakov

Dňa 27.9.2011 ZO ÚNSS Čadca v spolupráci s cestovnou kanceláriou Gematour pripravila pre našich členov poznávací autobusový výlet do poľského Krakowa. Výletu sa zúčastnilo 41 účastníkov.

Po našom príchode do Krakowa nás privítal slovenský sprievodca, ktorý nás počas celého dňa pútavo oboznamoval s pamiatkami, históriou a kultúrou starobylého Krakowa a svoje sprievodcovské služby prispôsobil požiadavkám zrakovo postihnutých.

Prvou zastávkou bolo sídlo poľských kráľov Wawel, kde sme si na návrší Wawela pozreli Kráľovský zámok, Wawelskú katedrálu sv. Stanislava a Václava.
Zdatnejší účastníci si prezreli unikátny Žigmundov zvon a z veže katedrály sa mohli pokochať výhľadom na panorámu Krakowa.

V katedrále sme si prezreli hrobku, kde sú pochovaní poľskí králi a významné osobnosti poľského národa.
Po prehliadke Wawela sme sa po kráľovskej ceste pobrali do historického centra starého mesta.
Tu si mohli účastníci pozrieť nádvorie Jagelovskej univerzity a Mariánsku baziliku z ktorej každú hodinu znie Hejnal.

Vo svojom osobnom voľne si mohli prezrieť starobylý Rynek Główny a ďalšie pamätihodnosti.
Obohatení o nové vedomosti a zážitky sme sa vo večerných hodinách vrátili domov. Náklady spojené s výletom si hradil každý sám.
Ďakujeme CK Gematour, manželom Poláčkovým a sprievodcovi pánovi Róbertovi Šmídovi, vďaka ktorým sa podarilo zrealizovať tento vydarený výlet.

Krakov – WawelKrakov – Wawel Žigmundov zvonŽigmundov zvon Staré mesto – rínokStaré mesto – rínok
Prehliadka KrakovaPrehliadka Krakova Nádvorie Jagelovskej univerzityNádvorie Jagelovskej univerzity


odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Čadcanet

Základná organizácia Čadca ďakuje spoločnosti ČadcaNET - regionálny internetový provider - za poskytovanie bezplatných internetových služieb už od roku 2009.