http://www.unss.sk/

Základná organizácia Čadca

späť

Benefičný koncert v Čadci

Pozývame vás na benefičný koncert, ktorý organizuje hudobník a občiansky aktivista Marián Lehotský. Koncert sa uskutoční 23. novembra o 18.00 v Koncertnej sále Základnej umeleckej školy J. Potočára na Školskej ulici v Čadci.

Program:

Jozef Gráf – spev

Jelena Holá – klavírna korepetícia (E. Curtis, S. Gastaldon, R. Leoncavallo, E. di Capua – talianske piesne)

Zuzana Pišteková – klavír (Eugen Suchoň – Sonata Rustica)

Ten Strings (Ondrej Priehoda, Marián Lehotský) - husle a gitara (skladby klasickej, latinsko-americkej a jazzovej hudby)

Vstupné je dobrovoľné. Celá suma vybraná zo vstupného bude použitá pre činnosť a potreby ZO ÚNSS Čadca.odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Čadcanet

Základná organizácia Čadca ďakuje spoločnosti ČadcaNET - regionálny internetový provider - za poskytovanie bezplatných internetových služieb už od roku 2009.