http://www.unss.sk/

Základná organizácia Čadca

späť

Umelci podporili nevidiacich

Ani nie pred rokom zorganizoval Marián Lehotský na podporu ZO ÚNSS Čadca benefičný koncert a keď odchádzal, povedal: „O rok znovu niečo spolu podnikneme.“ A stalo sa. V piatkový podvečer 23. novembra sa začala zapĺňať koncertná sála Základnej umeleckej školy Jozefa Potočára, kde vystúpili a predviedli svoje umenie talentovaní kysuckí hudobníci počas benefičného koncertu.

Vystúpenie otvorila hudobná dvojica Ten Strings: Ondrej Priehoda - husle a Marián Lehotský - gitara, ktorí zahrali niekoľko skladieb klasickej a jazzovej hudby a veľký potlesk zožali po odohratí temperamentných latinsko-amerických skladieb.

Zaslúžené standing ovation si vyslúžila vynikajúca klaviristka Zuzana Pišteková, ktorá bravúrne zvládla Suchoňovu Sonatu Rusticu a vďačné obecenstvo rovnako búrlivým potleskom postojačky ocenilo majstrovstvo operného speváka Jozefa Gráfa sprevádzaného výbornou klavírnou korepetítorkou Jelenou Holou. No a o úspechu Jozefa Gráfa svedčilo aj to, že pod náporom aplauzu publika musel ešte pridať na záver O sole mio.

Koncert sa odohral v dôstojnom prostredí, v skvelej atmosfére a s úžasnými umeleckými výkonmi, a to všetko umocnené ušľachtilou myšlienkou zorganizovania benefičného koncertu na podporu zrakovo postihnutých. Ďalšie pokračovanie - s rovnakým cieľom - podporiť ZO ÚNSS Čadca bude 14. decembra o 19.00 v súkromnom kultúrnom klube Deja vu, keď sa predstavia hudobné skupiny tvrdšieho rocku a hardcoru, Pif-Paf, Centrum Mentality, In Heart a Ilúzia. Vstupné na koncert bude 2 €.

Naša veľká vďaka patrí hlavnému organizátorovi oboch koncertov Mariánovi Lehotskému, všetkým účinkujúcim, darcom, ktorí v súvislosti s organizovaním koncertu finančne podporili našu organizáciu, divákom, ktorí dobrovoľným vstupným prispeli pre ZO ÚNSS Čadca; partnerom koncertu - mestu Čadca, Kultúrnemu a informačnému centru Čadca, ZUŠ J. Potočára Čadca a partnerom, ktorí podporili koncert mediálne: My Kysucké Noviny, Týždenník Kysuce, KTV, TV Vaša, Slovenská pošta, a. s. – Čadca, Kysucká knižnica, Hudobniny – Peter Jantulík, Melódia – predaj hudobných nosičov, Arda – Gabriela Brončeková.


Audioukážky z koncertu na stiahnutie


Ondrej Priehoda a Marián LehotskýOndrej Priehoda a Marián Lehotský Jelena Holá a Jozef GráfJelena Holá a Jozef Gráf Jelena Holá a Jozef GráfJelena Holá a Jozef Gráf
Jozef Gráf, Jelena Holá, Zuzana Pišteková, Ondrej Priehoda, Marián LehotskýJozef Gráf, Jelena Holá, Zuzana Pišteková, Ondrej Priehoda, Marián Lehotský

V roku 2012 nás ďalej podporili:

  • Marián Lehotský
  • Lekáreň U Anjela
  • Mária Králiková a Miroslav Králik
  • Martina Kaličáková
  • Jozef Maťašek
  • Monika Kyzeková a Ladislav Kyzek
  • Jaroslav Krkoška
  • Rastislav Mindák
  • Dušan Legerskýodkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Čadcanet

Základná organizácia Čadca ďakuje spoločnosti ČadcaNET - regionálny internetový provider - za poskytovanie bezplatných internetových služieb už od roku 2009.