http://www.unss.sk/

Základná organizácia Čadca

späť

Na želanie nám hral Kysucký prameň

Po veľmi kladnej odozve z minulého roka čadčianska základná organizácia opäť zorganizovala pre svojich členov opekačku. Účasť bola výborná, päťdesiatpercentná, prialo nám aj príjemné počasie.

Stretli sme sa tak ako minulý rok v Penzióne Drevorubač v Oščadnici, kde nám vytvorila domáce podmienky majiteľka penziónu pani Lapihúsková. A keďže sme sa stretli presne na Jána, hneď na úvod sa slova ujala predsedníčka ZO Lýdia Oravcová a po privítaní zablahoželala nášmu oslávencovi Jankovi Gajdošovi. Originálne mu zablahoželali Karol Časnocha s Dankou Bartošovou z Kysuckého prameňa - piesňou venovanou len jemu. A keďže v našej organizácii zvlášť dbáme na osvetu, prítomným sa prihovorila u nás vždy vítaná Zuzka Blahutiaková zo žilinského Krajského strediska. Svoje vystúpenie venovala prezentácii priestorovej orientácie v mikro- aj makropriestore za pomoci figurantky, našej Alenky Drahňákovej.

Po zaujímavej prednáške nasledovali už len samé príjemné veci: grilované špeciality, ktoré pre nás pripravil „grilmajster“ Martin z Drevorubača a ocenili sme aj skvelé koláčiky, ktoré nám venovala pani Lapihúsková. No a o náladu sa nám staral Kysucký prameň, ktorý zahral každému pieseň na želanie a ani Karol Časnocha nezaprel v sebe rozprávačský talent a zabával nás svojimi „kameňákmi“.

Bol to príjemne strávený deň, opäť sme sa stretli, porozprávali sa, podozvedali sa veľa nového a už teraz sa tešíme na nejaké ďalšie spoločné stretnutie.

posedenie v prírodePosedenie v prírode priestorová orientáciaPriestorová orientácia veselo s heligónkouVeselo s heligónkou
odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Čadcanet

Základná organizácia Čadca ďakuje spoločnosti ČadcaNET - regionálny internetový provider - za poskytovanie bezplatných internetových služieb už od roku 2009.