http://www.unss.sk/

Základná organizácia Čadca

späť

Na Trojmedzí aj nevidiaci

V sobotu 22. augusta sa v spolupráci s obcou a farnosťou Čierne uskutočnilo slávenie sv. omše na Trojmedzí. Sme veľmi radi, že vďaka ústretovému a empatickému postoju podporovateľa a Veľkého sympatizanta Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Základnej organizácie Čadca, pána Jozefa Kondeka sa na tomto podujatí zúčastnili aj niektorí naši členovia. Našu organizáciu oslovil s ponukou zabezpečenia dopravy a občerstvenia, čo sme s vďakou prijali a v sobotu ráno sme z hlavnej stanice vyrazili autobusom do Čierneho. Mobilnejší pútnici sa nechali vysadiť pri kostole sv. Petra a Pavla, odkiaľ pokračovali na Trojmedzie peši, tí menej zdatní pokračovali v púti pristavenými autami.

Svätá omša sa začala o desiatej a celebrovali ju traja biskupi z Poľska, Česka a Slovenska. Po jej skončení sme sa zúčastnili na charitatívnom koncerte „Vidíme srdcom“ troch nevidiacich spevákov - Maroša Banga zo Slovenska, Radka Žaluda z Česka a Patrycje Malinowskej z Poľska.

Príjemným momentom po koncerte pre nás bolo zaspomínanie si Maroša Banga na obdobie jeho mladosti, keď ako nevidiaci absolvoval kurz sociálnej rehabilitácie a jeho inštruktorkou bola Lýdia Oravcová, predsedníčka ZO ÚNSS Čadca.

Po koncerte pokračoval program na Trojmedzí vystúpením asi dvadsiatky ľudových súborov v rámci Goralfestu, ktoré prezentovali tradičné piesne a tance.

Na Trojmedzí sme príjemne strávili čas, duchovne pookriali a potešilo nás, že sa tak stalo aj vďaka ústretovosti človeka, ktorý pri plánovaní aktivít myslí aj na druhých, takže ešte raz ďakujeme Jozefovi Kondekovi za jeho ústretovosť a Ladislavovi Sventekovi za to, že sa o nás postaral po organizačnej stránke.

22.08.2015 Trojmedzie SR, ČR a Poľsko – spoločná svätá omša a po nej koncert Vidíme srdcom Podujatia sa zúčastnila aj členovia zo ZO ÚNSS Čadca 03 Na koncerte sa predstavili aj nevidiaci  Maroš Bango - SR, Patrycja Malinowska - PL a Radek Žalud - ČR
odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Čadcanet

Základná organizácia Čadca ďakuje spoločnosti ČadcaNET - regionálny internetový provider - za poskytovanie bezplatných internetových služieb už od roku 2009.