http://www.unss.sk/

Základná organizácia Čadca

späť

K sviatku mamičkám zablahoželal primátor

Máj je v čadčianskej základnej organizácii (ZO) neodmysliteľne spätý so sviatkom všetkých mám, s Dňom matiek. Predpoludním 9. mája v plnej zasadačke Slovenskej pošty po pestrom kultúrnom programe, ktorý zabezpečili žiaci spolu so svojimi pedagógmi zo ZUŠ Jozefa Potočára, privítala predsedníčka ZO Lýdia Oravcová primátora Čadce Milana Guru, ktorý prišiel, aby vzdal mamičkám a babičkám hold. Pán primátor všetkým mamkám poďakoval za ich obetavosť a lásku, ktorú rozdávajú plným priehrštím. V tento deň nešlo o dary, ale o prejav úcty, rešpektu a najmä vďaky. Potom odpovedal našim ženám na otázky týkajúce sa aktuálneho diania v Čadci. Po diskusii už nasledovali priateľské rozhovory a zábava.

odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Čadcanet

Základná organizácia Čadca ďakuje spoločnosti ČadcaNET - regionálny internetový provider - za poskytovanie bezplatných internetových služieb už od roku 2009.