http://www.unss.sk/

Základná organizácia Čadca

späť

Pripomenuli sme si Deň nevidiacich

Čadčianska základná organizácia zorganizovala pri príležitosti Svetového dňa bielej palice a Dňa nevidiacich 15. novembra slávnostnú schôdzu v Dome kultúry v Čadci. Krátko po desiatej sa členom a hosťom prihovorila predsedníčka ZO Lýdia Oravcová, slávnostnú atmosféru navodili kultúrnym programom študenti z Gymnázia J. M. Hurbana z Čadce a po ich vystúpení sa ujali slova vzácni hostia. Na úvod informoval zástupca primátora František Prívara o aktivitách vedenia mesta vedúcich k zlepšeniu podmienok pre svojich občanov. Členov ZO zvlášť potešila informácia o väčšom počte lepšie osvetlených priechodov pre chodcov a snahe mesta ozvučiť dôležité križovatky.

Potom sa ujal slova náčelník Mestskej polície v Čadci František Linet, ktorý vystúpil s prednáškou zameranou na prevenciu kriminality páchanej na senioroch, ktorá vyvolala živú diskusiu. Aj niektorí členovia ZO sa už stretli s nekalými praktikami rôznych nepoctivých podomových predajcov či podozrivými pokusmi o zmenu dodávateľa elektrickej energie. Aj na základe týchto podnetov náčelník čadčianskej polície nešetril radami, ako má v takýchto prípadoch zrakovo postihnutý reagovať.

Členom sa prihovorila aj vedúca krajského strediska zo Žiliny Erika Kanátová. Predviedla nové kompenzačné pomôcky a v krátkosti poinformovala o aktuálnych aktivitách strediska. K najdôležitejším (popri tých základných) určite patrí preventívne vyšetrenie očí u predškolákov a načítavanie regionálnej tlače.

Pohodovú atmosféru potom rozprúdila heligonkárska skupina Milana Chabroňa, ktorá rozospievala viacerých členov.

odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Čadcanet

Základná organizácia Čadca ďakuje spoločnosti ČadcaNET - regionálny internetový provider - za poskytovanie bezplatných internetových služieb už od roku 2009.