http://www.unss.sk/

Základná organizácia Čadca

späť

Chodím sám

V dňoch 19. – 20. júla 2017 zorganizovala v Starej Bystrici Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, základná organizácia v Čadci, kurz pre zrakovo postihnutých (ZP) členov zameraný na priestorovú orientáciu, samostatný pohyb a sebaobsluhu. Kurz sme realizovali vďaka získaným prostriedkom z grantu obce Skalité, finančnej dotácie mesta Čadca a z prostriedkov ZO ÚNSS Čadca. Snahou organizátorov bolo zapojiť predovšetkým zrakovo postihnutých členov čadčianskej ZO, ktorí sa zatiaľ z rôznych dôvodov na našich podujatiach nezúčastňovali. Cieľom organizátorov bolo týmto členom a ich rodinným príslušníkom ukázať široký rozsah techník a nástrojov, ktorými výrazne podporia a zvýšia svoju samostatnosť pri priestorovej orientácii, samostatnom pohybe a sebaobsluhe.Počas dvoch dní predsedníčka ZO ÚNSS Čadca Lýdia Oravcová účastníkom teoreticky vysvetľovala i prakticky demonštrovala správne zásady priestorovej orientácie a samostatného pohybu a sebaobsluhy. Prezentovala im aj najväčšie chyby, ktorých sa zrakovo postihnutí (ale aj ich sprievodcovia) v dobrej viere dopúšťajú.

Zúčastnení sprievodcovia tak získali informácie a poznatky, ktoré uplatnia pri sprevádzaní nevidiaceho v neznámom prostredí, nevidiaci zas to, ako zlepšiť svoje orientačné schopnosti využitím ostatných zmyslov a rozšírili si znalosti, akým spôsobom si môže nevidiaci človek zorganizovať vlastnú domácnosť a zvýšiť vlastnú sebestačnosť.

S čerstvo nadobudnutými poznatkami bola príjemným spestrením pobytu návšteva tamojšieho Orloja a vychádzka k Bystrickej priehrade. Večer nastal čas na spoločné rozhovory ľudí, ktorých spájajú podobné osudy i starosti a ktorí aj na tomto podujatí zistili, že získavaním nových skúseností si môžu svoju situáciu len zlepšiť.

Záverom sa chce ZO ÚNSS Čadca poďakovať obci Skalité a mestu Čadca za finančnú podporu, bez ktorej by sa toto podujatie nemohlo uskutočniť. Ďakujeme!

odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Čadcanet

Základná organizácia Čadca ďakuje spoločnosti ČadcaNET - regionálny internetový provider - za poskytovanie bezplatných internetových služieb už od roku 2009.