http://www.unss.sk/

Základná organizácia Čadca

späť

Opäť spolu v novom roku

Peknou dlhoročnou tradíciou v našej základnej organizácii sú novoročné stretnutia. V tomto roku nám počasie príliš neprialo, ale aj napriek výdatnému sneženiu a silnému mrazu sa nás 5. januára v zasadačke Slovenskej pošty zišli tri desiatky, aby sme sa mohli porozprávať o tom, ako sme prežili záver minulého roka. Posedenie otvorila príhovorom predsedníčka Lýdia Oravcová, ktorá zaželala všetkým veľa zdravia a síl do nového roka. Program stretnutia bol voľný, neorganizovaný. Naplnili ho rozhovory medzi priateľmi, ktorí sa chceli stretnúť, porozprávať sa.

Zaspievali sme si koledy, povedali pár vinšov v kysuckých nárečiach a zatlieskali sme našej najmladšej členke Danielke Šimáškovej, ktorá nás zabavila hrou na flaute. Celé posedenie sa nieslo v rodinnej uvoľnenej atmosfére, ku ktorej prispelo aj občerstvenie z domácich zdrojov viacerých členov. Nuž a keď prišiel čas rozlúčky, nikomu sa odísť príliš nechcelo, ale na poludnie - po troch príjemne spoločne strávených hodinách - sme sa napokon predsa len rozišli so želaním, aby sme sa takto o rok znovu stretli.

odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Čadcanet

Základná organizácia Čadca ďakuje spoločnosti ČadcaNET - regionálny internetový provider - za poskytovanie bezplatných internetových služieb už od roku 2009.