http://www.unss.sk/

Základná organizácia Čadca

späť

Šesť bodov sme si uctili šiesti

Apríl sme v čadčianskej ZO venovali zápoleniu v ovládaní bodiek – zorganizovali sme okresné kolo v čítaní a písaní Braillovho písma, teraz s novými pravidlami pod novým názvom Braillovská olympiáda. Zo štyroch nových disciplín sme sa zapojili do dvoch, a to v čítaní braillovského textu v časovom limite dve minúty a v písaní na Pichtovom stroji počas troch minút. Krátko po deviatej sme 20. apríla začali čítacou časťou, v ktorej obhájila svoje prvenstvo Lýdia Oravcová pred Mariánom Kováčom s náskokom dvoch prečítaných slov. Na treťom mieste s miernym odstupom sa umiestnila Milada Tatarková.

Súťažný text o čínskej histórii sme vyhodnotili ako zaujímavý, a aj keď niektoré slová zašifrované do bodiek nás zľahka potrápili, nakoniec sme čítanie úspešne zvládli všetci.

Pri písaní na Pichtovom stroji zaznamenal najviac čistých úderov Majo Kováč pred Miladou Tatarkovou a Petrom Haladom.

Voľný čas, kým sme sa v súťažení dostali na rad, sme si krátili rozhovormi, a tak sme sa dozvedeli, ako sa darí v novej súkromnej masérskej praxi Stanovi Kupkovi, ale prebrali sme aj plány našich najbližších podujatí.

Strávili sme príjemné tri hodiny, počas ktorých sme sa zabavili, niečo nové podozvedali a už teraz sa tešíme na ďalší ročník našej súťaže.

odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Čadcanet

Základná organizácia Čadca ďakuje spoločnosti ČadcaNET - regionálny internetový provider - za poskytovanie bezplatných internetových služieb už od roku 2009.