http://www.unss.sk/

Základná organizácia Čadca

späť

Chcem chodiť sám

Po veľmi kladnej odozve z minulého roka čadčianska základná organizácia ÚNSS zorganizovala s finančnou podporou mesta Turzovka pre svojich členov grilovačku. Tentokrát ju spojila s nácvikom samostatného pohybu s bielou palicou a priestorovej orientácie v prírode.

Organizátorov potešila účasť – bola už tradične výborná, navyše prialo aj slnečné počasie.

Členovia ZO sa stretli v príjemnom prostredí v prírode situovaného Penziónu Drevorubač v Oščadnici, kde im predsedníčka základnej organizácie Lýdia Oravcová – skúsená používateľka bielej palice – prezentovala základné úkony orientácie v mikro a makropriestore a zásady pohybu so sprievodcom a s bielou palicou v neznámom prostredí, čo ocenili hlavne noví členovia. Niektorí nevidiaci, ale aj odvážlivci z radov vidiacich si v teréne vyskúšali chôdzu s bielou palicou. Po tejto praktickej časti prebehla diskusia na aktuálne témy, pričom najväčší záujem vzbudili informácie o novelizovanom zákone o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.

Po zaujímavých prednáškach nasledovali už len samé príjemné veci: grilované špeciality, ktoré pripravil „grilmajster“ z Drevorubača, a špeciality, ktorými podporila toto podujatie cukráreň Meggi.

Srdečná vďaka patrí mestu Turzovka, a to za poskytnutý grant na zrealizovanie projektu Chcem chodiť sám, vďaka ktorému sa mali možnosť stretnúť ľudia s podobným osudom, porozprávať sa a podozvedať sa veľa nového. Už teraz sa tešíme na nejaké ďalšie spoločné stretnutie.

Chcem chodiť sám
Fotografia: Chcem chodiť sám

Chcem chodiť sám
Fotografia: Chcem chodiť sám

Chcem chodiť sám
Fotografia: Chcem chodiť sám

odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Čadcanet

Základná organizácia Čadca ďakuje spoločnosti ČadcaNET - regionálny internetový provider - za poskytovanie bezplatných internetových služieb už od roku 2009.