http://www.unss.sk/

Základná organizácia Čadca

späť

Máj bol venovaný mamám

Máj je v čadčianskej základnej organizácii neodmysliteľne spätý so sviatkom všetkých mám, s Dňom matiek. Predpoludním 14. mája v plnej zasadačke Slovenskej pošty po pestrom kultúrnom programe, ktorý zabezpečili žiaci spolu so svojimi pedagógmi z Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti, privítala predsedníčka ZO Lýdia Oravcová zástupcu primátora Čadce Františka Prívaru. Pán viceprimátor vzdal mamičkám a babičkám hold, poďakoval im za ich obetavosť a lásku, ktorú rozdávajú plným priehrštím. V tento deň nešlo o dary, ale o prejav úcty, rešpektu a najmä vďaky. Potom odpovedal našim ženám na otázky týkajúce sa aktuálneho diania v Čadci. Po diskusii už nasledovali priateľské rozhovory a zábava.

odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

Čadcanet

Základná organizácia Čadca ďakuje spoločnosti ČadcaNET - regionálny internetový provider - za poskytovanie bezplatných internetových služieb už od roku 2009.