Oslávili sme Deň matiek

Jedenásteho mája sme sa zišli, aby sme prejavili vďaku a úctu našim mamám pri príležitosti ich sviatku, Dňa matiek.

Celkovo sa nás zišlo takmer 40. Pred desiatou začali postupne prichádzať do zasadačky pošty elegantne nahodené dámy, niektoré sprevádzané svojimi partnermi a ďalšie so svojimi malými ratolesťami. Potešilo nás, že zrakovo postihnutým mamám prišiel zablahoželať k ich sviatku aj primátor mesta Čadca Milan Gura.

V príjemnej atmosfére sa najskôr básňou Jána Smreka mamám prihovorila predsedníčka ZO Lýdia Oravcová a slávnostným príhovorom otvorila posedenie. Potom program nadobudol osvetový charakter, pretože nasledovala prednáška o racionálnej výžive, s ktorou vystúpila Mária Cudráková, pracovníčka Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva v Čadci. Po prednáške odpovedala v živej diskusii na otázky prítomných. V rámci prevencie pred civilizačnými ochoreniami záujemcom zmerala aj krvný tlak.

Primátor Čadce Milan Gura v príhovore vyzdvihol úlohu žien a matiek v spoločnosti a ako prejav úcty odovzdal našim ženám kvety.

Stretnutie sa nieslo v rodinnej a priateľskej atmosfére, ženy boli obdarované malými pozornosťami – slepeckými ihlami, ktoré im venovala ZO.

Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať pánovi primátorovi a pani Cudrákovej za ich aktívnu účasť.

Meranie tlaku členkám ZO
Meranie tlaku členkám ZO
Meranie tlaku členkám ZO
Meranie tlaku členkám ZO
Posedenie pri príležitosti sviatku Dňa matiek
Posedenie pri príležitosti sviatku Dňa matiek
Pracovníčka RÚVZ Čadca  Bc. Mária Cudráková
Pracovníčka RÚVZ Čadca Bc. Mária Cudráková
Členky ZO
Členky ZO
Členky ZO
Členky ZO
Členky ZO
Členky ZO
Členky ZO
Členky ZO
Členky ZO
Členky ZO
Členky ZO
Členky ZO
Členky ZO
Členky ZO
Predsedníčka ZO Lýdia Oravcová a asistentka Š. Sobolová
Predsedníčka ZO Lýdia Oravcová a asistentka Š. Sobolová
Primátor Mesta Čadca Milan Gura
Primátor Mesta Čadca Milan Gura
Primátor odovzdáva ženám – matkám kvety
Primátor odovzdáva ženám – matkám kvety
Primátor odovzdáva ženám – matkám kvety
Primátor odovzdáva ženám – matkám kvety
Primátor odovzdáva ženám – matkám kvety
Primátor odovzdáva ženám – matkám kvety
Primátor odovzdáva ženám – matkám kvety
Primátor odovzdáva ženám – matkám kvety
Predsedníčka ZO L. Oravcová a Primátor Čadce M. Gura
Predsedníčka ZO L. Oravcová a Primátor Čadce M. Gura
Potlesk pre primátora
Potlesk pre primátora