Kontakt

Predsedníčka ZO: Lýdia Oravcová
0907 375 400; 041/4376431

  • Adresa: Horná 101, 022 01 Čadca (budova Slovenskej pošty 1. poschodie, č. dverí 108)
  • Telefón: 0944 541 505
  • E-mail: unss.cadca@gmail.com
  • Skype: unss.cadca
  • Číslo účtu: 4020130046/7500
  • IBAN: SK26 7500 0000 0040 2013 0046