Poradenské služby

Poradenské služby pre klientov ZO ÚNSS Čadca, ale aj pre zrakovo postihnutých nečlenov sa vykonávajú každý pondelok v čase 9.00-12.00 hod.

  • 1. každý 1. a 3. pondelok za účasti pracovníkov KS ÚNSS Žilina a členov výboru – sociálne a legislatívne poradenstvo, poradenstvo v oblasti kompenzačných pomôcok
  • 2. každý 2. a 4. pondelok za účasti členov výboru ZO ÚNSS Čadca – klubová činnosť