Sen očí

Mladí drevári z Krásna nad Kysucou vyrobili špeciálny nábytok pre slabozrakých.

Nie je pre nás zrakovo postihnutých samozrejmosťou spontánna pomoc a pozornosť našich zdravých spoluobčanov a o to viac nás teší, že pozornosť zrakovo postihnutým venovali mladí študenti SOŠ drevárskej z Krásna nad Kysucou Tomáš Palko a Tomáš Turcer, ktorí pod vedením výchovnej poradkyne Anny Janíčkovej a Františka Švancara, vytvorili detskú izbu pre zrakovo postihnuté deti pod názvom „Sen očí“.

20. júna 2011 riaditeľ SOŠ drevárskej Ján Palko venoval túto detskú izbu zrakovo postihnutým chlapcom Patrikovi a Marcelovi Svancarovcom zo Svrčinovca. Vážnosť a prestíž tejto spoločenskej udalosti dodali aj vzácni hostia predseda Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár a primátor Krásna nad Kysucou Jozef Grappa.

Inšpiráciou pre mladých autorov sa stala návšteva Základnej školy internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči.

Pri realizácii TOP VÝROBKU – detská izba “Sen očí“ spolupracovali s odbornými špecialistami tejto školy. Žiaci skĺbili farebné stvárnenie, použitý materiál, technologické spracovanie a dekoratívne prvky, ktoré splnili požiadavky pre zrakové postihnutie.

Firmy, zaoberajúce sa návrhom a výrobou nábytku, doteraz neponúkajú detské izby pre zrakovo postihnuté deti. Súčasný ponúkaný nábytok nerieši požiadavky zrakového postihnutia jedinca ako je spojenie farieb, obrysy, zaoblené tvary, výška, hĺbka, delenie zásuviek, členenie plochy, perinák atď.

TOP VÝROBOK Strednej odbornej školy drevárskej v Krásne nad Kysucou detská izba s názvom “Sen očí“ pre zrakovo postihnutého chlapca je prvotina, ktorá otvára dvere pre širokú spotrebiteľskú verejnosť a podnikateľskú sféru. Týmto vybavením interiéru chceli tvorcovia prispieť k uľahčeniu sebarealizácie zrakovo postihnutého dieťaťa a čiastočného splnenia jeho vysnívaného sna.

S touto detskou izbou získala SOŠ drevárska z Krásna nad Kysucou prvé miesto v súťaži o “TOP VÝROBOK 2011“ na XIX. ročníku predajnej výstavy výrobkov žiakov stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania, v rámci celej Slovenskej republiky, Mladý tvorca 2011, ktorá sa uskutočnila v dňoch 14. – 16. apríla 2011 v Nitre, a cenu za inováciu a technickú tvorivosť.

Za prezentáciu školy Strednej odbornej školy drevárskej Krásne nad Kysucou zo 141 zúčastnených vystavovateľov, detskej izbe “Sen očí“ pre zrakovo postihnutého študenta Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky udelilo prvé miesto v rámci SR. Vysoké ocenenie školy je zadosťučinením plnenia kréda školy: „Nie pre školu, ale pre život žiakov učíme“.

Predseda ŽSK Juraj Blanár ocenil a poďakoval mladým tvorcom za vzornú reprezentáciu školy a ŽSK a odovzdal zrakovo postihnutým bratom Svancarovcom symbolický kľúčik od ich novej izby „Sen očí“.

Taktiež i predsedníčka ZO ÚNSS Čadca poďakovala a vyzdvihla pekné gesto a nezištný prístup predstaviteľov a študentov školy ku handicapovaným a zaželala vďačným majiteľom novej izby len tie najpríjemnejšie pocity pri jej užívaní.

ŽSK Ing J. Blanár pri odovzdávaní detskej IZBY „Sen očí“
ŽSK Ing J. Blanár pri odovzdávaní detskej IZBY „Sen očí“
Riaditeľ SOŠ drevárskej Ján Palko a odborná poradkyňa A.Janíčková
Riaditeľ SOŠ drevárskej Ján Palko a odborná poradkyňa A.Janíčková
Predseda ŽSK J. Blanár a Patrik Svancar
Predseda ŽSK J. Blanár a Patrik Svancar
Predseda ŽSK J. Blanar oceňuje tvorcov detskej izby
Predseda ŽSK J. Blanar oceňuje tvorcov detskej izby
Súrodenci Svancarovci sa tešia z daru
Súrodenci Svancarovci sa tešia z daru
Tvorcovia detskej Izby Tomáš Turcer, Tomáš Palko s bratmi Patrikom a Marcelom
Tvorcovia detskej Izby Tomáš Turcer, Tomáš Palko s bratmi Patrikom a Marcelom