Novoročné posedenie

Stretli sme sa v Novom roku

Stalo sa už dobrou tradíciou, že členovia ZO Čadca sa každý rok pravidelne stretávajú na začiatku roka a nebolo tomu inak ani teraz. Zo začiatku sme mali veľké obavy, či vôbec niekto príde, vzhľadom na uverejňované predpovede počasia v médiách, ktoré nabádali ľudí, aby sa radšej zdržiavali doma.

No a meteorologické predpovede sa skutočne naplnili, vonku nastala 5. Januára poriadna snehová chumelica a my sme ráno rozmýšľali, či nemáme akciu zrušiť a telefonicky ľudí obvolať, aby nechodili. Nakoniec sme však nič nerušili, aj tak by sme nestihli všetkých obvolať, a tak sme s napätím čakali, či vôbec niekto príde, nuž a o to bolo väčším prekvapením a veľkou radosťou, keď začali prichádzať prvý členovia.

Postupne prichádzali prví Čadčania, ľudia od Turzovky, Skalitého, Prišli aj dievčatá z Kysuckého Nového Mesta, no proste prišli zo všetkých kútov Kysúc vzdialených i blízkych a my sme si vydýchli.

Celkovo sa nás zišlo o 10.00 hod. v zasadačke Slovenskej pošty takmer 30 duší.
Novoročné posedenie otvorila slávnostným príhovorom a prípitkom predsedníčka ZO L. Oravcová, ktorá popriala členom do Nového roku veľa zdravia, úspechov, energie a ocenila záujem členov zúčastniť sa na tomto podujatí aj napriek nepriaznivému počasiu.

V kultúrnom programe s vianočnými koledami, ale aj s populárnymi piesňami nás zabavila žiačka II. Ročníka zo ZŠ Skalité talentovaná speváčka Natálka Rotková, za hudobného sprievodu učiteľky zo ZUŠ Skalité Kristíny Urbánkovej. Spev mladej speváčky zapôsobil na našich členov, pretože postupne sa so spevom k nej pridali aj oni.

Po skončení kultúrneho programu sa rozprúdila družná debata, kedy sa členovia navzájom porozprávali, prebrali svoje každodenné starosti a radosti, aktuálne spoločenské udalosti, no a na záver sme si znovu zaspievali koledy. K dobrej nálade a pohode, ktorá medzi nami zavládla určite prispeli aj dobroty, ktoré vytvorili a priniesli z domu niekoľkí členovia, čo umocnilo aj rodinnú atmosféru podujatia.

Pri záverečnej rozlúčke po dvoch spoločne strávených hodinách sme si ešte raz zaželali všetko dobré a vyjadrili prianie sa takto stretnúť i o rok.

Natálka Rotková – Anjelik môj kde lietaš (formát mp3, 1,73MB)

Natálka Rotková – Už hor (formát mp3, 3MB)

Predsedníčka L. Oravcová v príhovore popriala členom  ZO veľa zdravia a šťastia v novom roku
Predsedníčka L. Oravcová v príhovore popriala členom ZO veľa zdravia a šťastia v novom roku
S vianočnými koledami, vystúpila žiačka II. ročníka zo ZŠ Skalité Natália Rotková, za hudobného sprievodu učiteľky zo ZUŠ Skalité Kristíny Urbánkovej
S vianočnými koledami, vystúpila žiačka II. ročníka zo ZŠ Skalité Natália Rotková, za hudobného sprievodu učiteľky zo ZUŠ Skalité Kristíny Urbánkovej
Členovia ZO ÚNSS Čadca na Novoročnom posedení
Členovia ZO ÚNSS Čadca na Novoročnom posedení
Poďakovanie za milé vystúpenie malej speváčky zo Skalitého
Poďakovanie za milé vystúpenie malej speváčky zo Skalitého
Členovia ZO v družnej zábave
Členovia ZO v družnej zábave
Členovia ZO v družnej zábave
Členovia ZO v družnej zábave
Členovia ZO v družnej zábave
Členovia ZO v družnej zábave
Členovia ZO v družnej zábave
Členovia ZO v družnej zábave
Členovia ZO v družnej zábave
Členovia ZO v družnej zábave
Členovia ZO v družnej zábave
Členovia ZO v družnej zábave