Prijali sme pozvanie z PaSA sv. Márie Goretti

Základná organizácia ÚNSS Čadca už dlhé roky spolupracuje s Pedagogickou a sociálnou akadémiou sv. Márie Goretti a so Strednou zdravotníckou školou sv. Františka z Assisi.

Obe školy pomáhajú pravidelne našej ZO pri realizácii celoslovenskej verejnej zbierky Biela pastelka účasťou študentiek v dobrovoľných tímoch, ktoré sa podieľajú na zbierke.

Cieľom vzdelávania v oboch školách je teoretická aj praktická príprava študentiek na prácu v sociálnych a zdravotníckych službách. Vedenie PaSA sv. Márie Goretti sa rozhodlo v rámci výučby priblížiť pre študentky praktický život zrakovo postihnutých a preto požiadalo našu ZO o účasť nevidiaceho zástupcu na besede so študentkami. A preto v utorok 27. februára navštívila PaSA sv. Márie Goretti predsedníčka ZO L. Oravcová spolu so svojou asistentkou.

V diskusii so študentkami priblížila dievčatám život nevidiaceho, ukázala im niektoré kompenzačné pomôcky, ktoré používajú nevidiaci pri prekonávaní bežných životných situácií, priblížila im činnosť ZO ÚNSS Čadca, ako aj služby ktoré poskytuje v Čadci zrakovo postihnutým KS ÚNSS Žilina.

V závere sa poďakovala vedeniu školy aj študentkám za pomoc, ktorú poskytujú ÚNSS pri Bielej pastelke, ale aj pri ďalších aktivitách.