Studňu lásky Omar nevykopal

Členovia ZO Čadca sa vybrali na poznávací výlet za historickými pamiatkami, 24. júla navštívili Trenčiansky hrad.

Medzi 16-timi účastníkmi nechýbala ani jubilantka Gitka Jancová. Výprava absolvovala tzv. veľký okruh, ktorý zahŕňal prednášku o histórii hradu a prehliadku všetkých sprístupnených expozícií, vzťahujúcich sa na dejiny regiónu a samotného hradu. Najzaujímavejšou bola vzácna stála expozícia, rozsiahla rodová a obrazová galéria rodu Ilesházyiovcov, ktorá je umiestnená na dvoch podlažiach Zápoľského paláca a na prvom podlaží paláca Ľudovítovho.

Počas prehliadky sa výprava zoznámila s areálom Trenčianskeho hradu, pozostávajúceho z charakteristického súboru hradných palácov s Matúšovou vežou, ku ktorej priliehajú reprezentačné gotické paláce – Matúšov, Ľudovítov, Barborin a kaplnka, ku ktorej je pristavená dominujúca delová bašta. Na nádvorí sa zachovala povestná Studňa lásky, ktorú však napriek povesti o Omarovi a Fatime začali hĺbiť Katzianerovi vojaci, podľa iných prameňov trenčianski poddaní. V Ľudovítovom paláci si výprava nenechala ujsť expozíciu chladných a palných zbraní z obdobia 13. – 19. storočia. Zaujali ich ukážky práce dobových remeselníkov – kováčov. Pre fyzicky zdatnejších a odvážnejších bol veľkým zážitkom pohľad na panorámu Trenčína z Matúšovej veže.

Trenčiansky hrad
Trenčiansky hrad
Pohľad z mesta na hrad
Pohľad z mesta na hrad
Prehliadka hradu
Prehliadka hradu
Oravcová, Drahňáková, Tvrdíková, Gajdoš, Gajdošová
Oravcová, Drahňáková, Tvrdíková, Gajdoš, Gajdošová
Panorama mesta Trenčín
Panoráma mesta Trenčín
Pohľad z hradu
Pohľad z hradu
Hradné delo
Hradné delo
Studňa lásky
Studňa lásky
Trenčín ako na dlani
Trenčín ako na dlani
Účastníci výletu
Účastníci výletu
Prechádzka hradom
Prechádzka hradom
Spokojní účastníci odchádzajú z hradu
Spokojní účastníci odchádzajú z hradu
Drahňáková, Jancová, Sláviková, Drndová
Drahňáková, Jancová, Sláviková, Drndová
Účastníci Oddychujú po prehliadke hradu
Účastníci Oddychujú po prehliadke hradu
Sobolová,  Pláteníková
Sobolová, Pláteníková
Sušelka
Sušelka
Podpis do prezenčnej listiny
Podpis do prezenčnej listiny
Oravcová , Tvrdíková Drahňáková
Oravcová , Tvrdíková Drahňáková
Občerstvenie
Občerstvenie
Cesta vlakom domov
Cesta vlakom domov