Pred Bielou pastelkou sme navštívili Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci

Základná organizácia ÚNSS Čadca sa pravidelne zapája do celoslovenskej verejnej zbierky Biela pastelka, ktorú každoročne organizuje ÚNSS. Naším cieľom je, aby táto akcia bola v našom regióne úspešná, a preto venujeme osobitnú pozornosť jej príprave a spolupráci s našimi partnermi, ktorí nám pomáhajú pri samotnej realizácii zbierky.

V tomto roku nám po prvý raz ponúklo pomoc pri predaji bielych pasteliek aj Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci, a preto sme prijali pozvanie vedenia školy, aby sme mohli podrobnejšie prezentovať zbierku, ale aj ďalšie aktivity ÚNSS pedagógom a študentom školy. Osvetovú prednášku zabezpečilo pre partnerskú školu Krajské stredisko ÚNSS Žilina v spolupráci so ZO ÚNSS Čadca. Uskutočnila sa 17. septembra a život ľudí so zrakovým hendikepom a aktivity ÚNSS v rámci nej priblížila sociálna pracovníčka KS ÚNSS Žilina Zuzana Blahutiaková a predsedníčka ZO ÚNSS Čadca Lýdia Oravcová.

Na úvod sa takmer stovke študentov prihovorila Z. Blahutiaková a predstavila im naše občianske združenie, jeho poslanie, históriu, štruktúru, legislatívne ukotvenie v rámci tretieho sektora a zaujímavou formou im porozprávala o aktivitách, ktoré ÚNSS vyvíja pri presadzovaní záujmov zrakovo postihnutých. Študenti sa dozvedeli o sociálnych službách, ktoré poskytuje nevidiacim a slabozrakým (NS) ÚNSS, ako: základné sociálne poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a nácvik špecifických zručností, sprievodcovská a predčitateľská služba. Dozvedeli sa, akým spôsobom majú nadviazať kontakt, keď sa stretnú s nevidiacim, ako s ním majú komunikovať. Taktiež sa oboznámili s ponukou služieb, ktoré poskytuje zrakovo postihnutým Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a nechýbali ani informácie o špecializovaných školách, v ktorých majú možnosť študovať NS žiaci.

Súčasťou prednášky boli aj praktické ukážky niektorých kompenzačných pomôcok, ktoré pomáhajú NS prekonávať ich hendikep v bežných životných situáciách. Najviac zaujali elektronické pomôcky s hlasovým výstupom, ako identifikátor farieb, etikiet, elektronické čítacie lupy, mobilný telefón s hlasovým výstupom, okuliare detegujúce prekážky v priestore a mnohé iné. Rovnako sa oboznámili s Braillovým písmom, keď im bol vysvetlený jeho význam a princíp výučby. No a Z. Blahutiaková pri svojej prednáške nevynechala ani najdôležitejšiu pomôcku pre nevidiacich – bielu palicu a poukázala na jej nenahraditeľnú funkciu pri pohybe nevidiacej osoby.

V závere si mohli študenti niektoré pomôcky vyskúšať a Z. Blahutiaková a L. Oravcová im odpovedali na otázky. Za ústretový prístup ďakujeme riaditeľke školy Anne Čerchlovej a profesorke Anne Krelovej, pretože si vážime ich záujem a snahu podporiť aktivity zrakovo postihnutých.

Študenti si prezerajú kompenzačné pomôcky
Študenti si prezerajú kompenzačné pomôcky
Študenti si prezerajú kompenzačné pomôcky
Študenti si prezerajú kompenzačné pomôcky
Študenti si prezerajú kompenzačné pomôcky
Študenti si prezerajú kompenzačné pomôcky
Študenti si prezerajú kompenzačné pomôcky
Študenti si prezerajú kompenzačné pomôcky
Štefka Sobolová,Lýdia Oravcová, Zuzana Blahutiaková
Štefka Sobolová,Lýdia Oravcová, Zuzana Blahutiaková
Štefka Sobolová,Lýdia Oravcová, Zuzana Blahutiaková
Štefka Sobolová,Lýdia Oravcová, Zuzana Blahutiaková
Štefka Sobolová,Lýdia Oravcová, Zuzana Blahutiaková
Štefka Sobolová,Lýdia Oravcová, Zuzana Blahutiaková
Štefka Sobolová,Lýdia Oravcová, Zuzana Blahutiaková, Anna Krellová
Štefka Sobolová,Lýdia Oravcová, Zuzana Blahutiaková, Anna Krellová