Biela pastelka bola úspešná

Čadčianska základná organizácia (ZO) sa od začiatku pravidelne každoročne aktívne zapája do celoslovenskej verejnej zbierky Biela pastelka, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Nebolo to inak ani v tomto roku, keď sme sa zapojili už do jedenásteho ročníka.

Po propagačnej kampani, ktorá prebehla v médiách, sme 26. septembra začali v troch kysuckých mestách Čadci, Turzovke a Krásne s priamym predajom pasteliek. Do predaja sa zapojilo šesť dobrovoľníckych tímov. Štyri tímy poskytla SZŠ sv. Františka z Assisi. V každom z nich boli tri študentky a dobrovoľník zastupujúci ZO. Tieto tímy predávali pastelku v uliciach. Ďalšie dva trojčlenné tímy, ktoré poskytlo Gymnázium J. M. Hurbana, predávali biele pastelky na pôde školy.

Veľmi nás teší, že zbierka mala kladnú odozvu u verejnosti a že sa nám podarilo predať všetky pastelky, ktoré mala ZO Čadca k dispozícii. K úspechu zbierky prispelo aktívne nasadenie predávajúcich dobrovoľníkov, propagácia zbierky v mestskom informačnom systéme a v médiách a tiež osvetová prednáška k zbierke, ktorú zorganizovala ZO ÚNSS Čadca v spolupráci s Krajským strediskom ÚNSS Žilina pre Gymnázium J. M. Hurbana 17. septembra.

Kúpou bielej pastelky ľudia prispeli na špeciálne programy, kurzy a školenia, ktoré pomáhajú nevidiacim a slabozrakým ľuďom v integrácii do života. Aj vďaka tejto podpore širokej verejnosti môžu zrakovo postihnutí ľahšie preklenúť priestor medzi svetlom a tmou.

Srdečná vďaka patrí občanom, ktorí nás nevidiacich podporili, mestu Čadca, školám SZŠ sv. Františka z Assisi a Gymnáziu J. M. Hurbana, ich študentkám, týždenníkom Kysuce a My Kysucké Noviny, KTV, J. Klanduchovej, Š. Sobolovej, M. Gajdošovej, A. Mackovčákovej a členom výboru ZO.

Biela pastelka na Gymnáziu J. M. Hurbana
Biela pastelka na Gymnáziu J. M. Hurbana
Biela pastelka na Gymnáziu J. M. Hurbana
Biela pastelka na Gymnáziu J. M. Hurbana
Biela pastelka na Gymnáziu J. M. Hurbana
Biela pastelka na Gymnáziu J. M. Hurbana
Biela pastelka na Gymnáziu J. M. Hurbana
Biela pastelka na Gymnáziu J. M. Hurbana
Biela pastelka na Gymnáziu J. M. Hurbana
Biela pastelka na Gymnáziu J. M. Hurbana
Biela pastelka na Gymnáziu J. M. Hurbana
Biela pastelka na Gymnáziu J. M. Hurbana