Umelci podporili nevidiacich

Ani nie pred rokom zorganizoval Marián Lehotský na podporu ZO ÚNSS Čadca benefičný koncert a keď odchádzal, povedal: „O rok znovu niečo spolu podnikneme.“ A stalo sa. V piatkový podvečer 23. novembra sa začala zapĺňať koncertná sála Základnej umeleckej školy Jozefa Potočára, kde vystúpili a predviedli svoje umenie talentovaní kysuckí hudobníci počas benefičného koncertu.

Vystúpenie otvorila hudobná dvojica Ten Strings: Ondrej Priehoda – husle a Marián Lehotský – gitara, ktorí zahrali niekoľko skladieb klasickej a jazzovej hudby a veľký potlesk zožali po odohratí temperamentných latinsko-amerických skladieb.

Zaslúžené standing ovation si vyslúžila vynikajúca klaviristka Zuzana Pišteková, ktorá bravúrne zvládla Suchoňovu Sonatu Rusticu a vďačné obecenstvo rovnako búrlivým potleskom postojačky ocenilo majstrovstvo operného speváka Jozefa Gráfa sprevádzaného výbornou klavírnou korepetítorkou Jelenou Holou. No a o úspechu Jozefa Gráfa svedčilo aj to, že pod náporom aplauzu publika musel ešte pridať na záver O sole mio.

Koncert sa odohral v dôstojnom prostredí, v skvelej atmosfére a s úžasnými umeleckými výkonmi, a to všetko umocnené ušľachtilou myšlienkou zorganizovania benefičného koncertu na podporu zrakovo postihnutých. Ďalšie pokračovanie – s rovnakým cieľom – podporiť ZO ÚNSS Čadca bude 14. decembra o 19.00 v súkromnom kultúrnom klube Deja vu, keď sa predstavia hudobné skupiny tvrdšieho rocku a hardcoru, Pif-Paf, Centrum Mentality, In Heart a Ilúzia. Vstupné na koncert bude 2 €.

Naša veľká vďaka patrí hlavnému organizátorovi oboch koncertov Mariánovi Lehotskému, všetkým účinkujúcim, darcom, ktorí v súvislosti s organizovaním koncertu finančne podporili našu organizáciu, divákom, ktorí dobrovoľným vstupným prispeli pre ZO ÚNSS Čadca; partnerom koncertu – mestu Čadca, Kultúrnemu a informačnému centru Čadca, ZUŠ J. Potočára Čadca a partnerom, ktorí podporili koncert mediálne: My Kysucké Noviny, Týždenník Kysuce, KTV, TV Vaša, Slovenská pošta, a. s. – Čadca, Kysucká knižnica, Hudobniny – Peter Jantulík, Melódia – predaj hudobných nosičov, Arda – Gabriela Brončeková.