Aj v Novom roku sme sa opäť stretli

Dlhoročnou tradíciou v našej základnej organizácii sú pravidelné novoročné stretnutia. Nebolo to inak ani tento rok.

I keď nám počasie príliš neprialo a nebezpečne zľadovatené cesty a chodníky pár záujemcov síce odradili, predsa sa nás 3. januára v zasadačke Slovenskej pošty zišlo 30. Posedenie otvorila príhovorom predsedníčka Lýdia Oravcová, ktorá zaželala všetkým veľa zdravia a síl do nového roka. Potom sa ujal slova náš člen Vdp. dekan František Gavlák, ktorý láskavým slovom priblížil tradíciu Vianoc a duchovne nás povzbudil pri prekonávaní rôznych ťažkých životných situácií a podnietil nás zamyslieť sa a prežívať drobné životné radosti.

Po múdrych slovách sme sa zabávali pri koledách a vinšoch, ktoré sme si spolu zaspievali. Celé posedenie sa nieslo v rodinnej uvoľnenej atmosfére, ku ktorej prispelo aj občerstvenie, ktoré priniesli viacerí členovia zo svojich domovov. Keď prišiel čas na rozlúčku, nikomu sa príliš nechcelo odísť, ale po dvoch spoločne príjemne strávených hodinách sme sa rozišli so želaním, aby sme sa o rok znovu stretli.

Novoročné posedenie
Novoročné posedenie
Vdp. František Gavlák sa prihovára členom
Vdp. František Gavlák sa prihovára členom
Novoročné posedenie
Novoročné posedenie