Po roku sme bilancovali

V utorok 19. marca sa v zasadačke Slovenskej pošty uskutočnila hodnotiaca členská schôdza čadčianskej základnej organizácie. Presne o desiatej ju príhovorom otvorila predsedníčka ZO Lýdia Oravcová. Potešilo nás, že sa na schôdzi zúčastnila aj pracovníčka KS ÚNSS Žilina Zuzana Blahutiaková, ktorá pravidelne dvakrát do mesiaca prichádza s erudovanými radami za svojimi klientmi k nám do Čadce. Po zvolení mandátovej a návrhovej komisie sa začalo riadne rokovanie.

Členovia sa oboznámili s pracovnými materiálmi za uplynulé obdobie, vypočuli si správy o činnosti, hospodárení, správu kontrolnej komisie, bol im predložený plán podujatí a rozpočet na rok 2013, ktoré po diskusii uznesením schválili.

V diskusii sa ako prvá ujala slova Zuzana Blahutiaková, ktorá priblížila služby KS Žilina. Informovala členov o legislatívnych novinkách týkajúcich sa zdravotne postihnutých, ako napr. oznamovacia povinnosť ZP pri uplatňovaní nároku na oslobodenie od platenia koncesionárskych poplatkov za služby RTVS, a tiež poskytla bližšie informácie užitočné pri podávaní daňových priznaní osobnými asistentmi. Spomenula aj akcie, ktoré bude v priebehu roka organizovať ÚNSS, informovala o komentovaných filmoch na Rádiu Devín a odpovedala na otázky členov, ktorých najviac zaujímala problematika platnosti a výmeny parkovacieho preukazu, preukazu ŤZP-s a ich možné využitie na cestách v zahraničí.

K predloženým správam sa pozitívne vyjadrilo viacero členov. Veľmi si pochvaľovali zorganizované podujatia, veď na novoročnom posedení, posedení ku Dňu matiek alebo na slávnostnej schôdzi sa pravidelne zúčastňuje takmer polovica členov organizácie. Pozornosť si určite zaslúži aj každoročné organizovanie okresného kola súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma, ktorú čadčianska ZO usporadúva nepretržite od svojho vzniku ako jediná ZO. Členovia ocenili aktívnu účasť výboru na celoslovenských akciách organizovaných ÚNSS, akými bola zbierka Biela pastelka, Deň bielej palice, získavanie dvoch percent z daní a tiež zverejňovanie informácií zo všetkých podujatí na čadčianskej webstránke www.cadca.unss.sk. Členskú základňu sme zhodnotili ako stabilizovanú, aj keď oproti minulému roku sa znížila z 83 na 77 členov. Je to hlavne z dôvodu, že piatim členom sa zmenil vekom status z dieťaťa na riadneho člena, a tak ich rodičom členstvo prirodzenou cestou zaniklo.

Trošku nás mrzela nižšia účasť na poznávacom výlete za pamiatkami historického Trenčína, a aj preto výbor ponúkol členom v rámci plánu podujatí alternatívu výletu podľa ich návrhu alebo opekačky. Veríme, že slabšia účasť na výlete bola len náhodou, lebo v diskusii sa vytvorili dva rovnocenné tábory podporujúce oba návrhy, a tak sa hlasovaním rozhodlo, že sa zorganizuje aj výlet na Spišský hrad, aj opekačka. Uvidíme, čo prinesie realita, ale to si už Kysučania zhodnotia v budúcom roku.