Biela Pastelka

Čadčianska základná organizácia (ZO) sa 26. septembra aktívne zapojila do dvanásteho ročníka celoslovenskej verejnej zbierky Biela pastelka, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS).

Po propagačnej kampani, ktorá prebehla v médiách, sme vyšli do ulíc a začali v troch kysuckých mestách Čadci, Turzovke a Krásne s priamym predajom pasteliek. Do predaja sa zapojilo šesť dobrovoľníckych tímov. Päť tímov poskytla SZŠ sv. Františka z Assisi. V každom z nich boli tri študentky a dobrovoľník zastupujúci ZO. Tieto tímy predávali pastelku v uliciach. Ďalší trojčlenný tím, ktorý poskytlo Gymnázium J. M. Hurbana, predával biele pastelky na pôde školy.

Veľmi nás teší, že zbierka mala kladnú odozvu u verejnosti a že sa nám podarilo predať viac ako deväťdesiatpäť percent pasteliek, ktoré mala ZO Čadca k dispozícii. K úspechu zbierky prispelo aktívne nasadenie predávajúcich dobrovoľníkov, propagácia zbierky v mestských informačných systémoch a na webovských stránkach miest, v médiách.

Kúpou bielej pastelky ľudia prispeli na špeciálne programy, kurzy a školenia, ktoré pomáhajú nevidiacim a slabozrakým ľuďom v integrácii do života. Aj vďaka tejto podpore širokej verejnosti môžu zrakovo postihnutí ľahšie preklenúť priestor medzi svetlom a tmou.

Srdečná vďaka patrí občanom, ktorí nás nevidiacich podporili, mestám Čadca, Krásno, Turzovka, školám SZŠ sv. Františka z Assisi a Gymnáziu J. M. Hurbana, ich študentkám, týždenníku My Kysucké Noviny, KTV, Š. Sobolovej, A. Mackovčákovej a členom výboru ZO.