Vodiči jazdili ohľaduplnejšie

V utorok 15. októbra 2013 sa opäť pri príležitosti Svetového dňa bielej palice uskutočnila vo vybraných mestách na Slovensku dopravno-preventívna akcia, ktorú pod záštitou ministra vnútra Roberta Kaliňáka zorganizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s Policajným zborom SR.

Svetový deň bielej palice si zrakovo postihnutí pripomínajú 15. októbra. Biela palica je nenahraditeľná pomôcka, ktorú využívajú nevidiaci na svoj bezpečný pohyb a orientáciu v priestore. Signalizácia bielou palicou na priechode je spôsob, akým nevidiaci ukazuje autám svoj záujem vstúpiť na vozovku. Je dôležité, aby vodiči boli informovaní o tomto spôsobe, pretože nevidiaci alebo slabozraký nemá ako zaregistrovať zastavenie auta a prípadné trúbenie, alebo blikanie môže nevidiaceho iba zmiasť.

V Čadci táto akcia prebiehala na priechode pre chodcov pred Kysuckou nemocnicou od deviatej hodiny. Úlohy chodcov-figurantov prechádzajúcich cez cestu sa ujalo už ostrieľané duo nevidiacich z čadčianskej ZO Lýdia Oravcová, ktorá využívala opornú bielu palicu a Marián Kováč, ktorý signalizoval úmysel dostať sa na druhú stranu vozovky pomocou orientačnej bielej palice.

Obaja nevidiaci figuranti prechádzali počas dvoch hodín v sprievode príslušníka polície v civile cez jednu z najfrekventovanejších čadčianskych ciest. Dobrovoľnícky tím ešte dopĺňali Štefka Sobolová s Máriou Gajdošovou, ktoré upozorňovali vodičov-hriešnikov na ich priestupok a odovzdávali im informačné letáky. A to všetko pod dohľadom príslušníkov polície.

No a ako jazdili v utorok vodiči v Čadci? To po skončení dopravnej akcie už vyhodnotila na celú štatistiku pozorne dohliadajúca Alena Drahňáková.

Na úmysel nevidiaceho chodca prejsť cez cestu po signalizácii bielou palicou zareagovalo zastavením 82 vodičov. No opäť sa našli aj takí, a bolo ich 18, ktorí z rôznych dôvodov nezastavili. Napriek tomu neboli vzhľadom na osvetový ráz akcie pokutovaní.

Nás teší, že oproti minulému roku sa zvýšil o 15 počet uvedomelých tolerantných vodičov a znížil o 3 počet nedisciplinovaných a bezohľadných vodičov. Veríme, že táto akcia prispela k zvýšeniu povedomia vodičov, ale aj širokej verejnosti o tom, že sa medzi nimi každodenne pohybujú nevidiaci, ktorým uľahčia pohyb väčšou toleranciou na cestách, čo bolo hlavným cieľom dopravno-výchovnej akcie.