Na Deň nevidiacich sme sa zabávali s Kysuckým prameňom

Dvanásteho novembra sme sa v estrádnej sále Domu kultúry v Čadci stretli, aby sme spoločne oslávili Deň nevidiacich. Po desiatej sa plnej sále prihovorila predsedníčka Základnej organizácie Lýdia Oravcová. Minútou ticha sme si uctili nášho nedávno zosnulého člena Vdp. Františka Gavláka.

Potom sa už ujali slova študenti z Gymnázia J. M. Hurbana, ktorí nás v pestrom kultúrnom programe zabávali básňou, spevom a tancom. Veľký potlesk zožali za svoje temperamentné vystúpenie najmä gymnazistky účinkujúce vo folklórnom súbore Drevár.

Nasledovali príhovory pracovníčky Krajského strediska Zuzany Blahutiakovej a zástupcu primátora mesta Čadca Františka Prívaru.

Po vrúcnych slovách sme preladili na vážnejšiu tému, k mikrofónom postupne pristúpilo trio nadpráporčíkov z Policajného zboru Čadca, Daniel Prívara, Jozef Klieštik a Miroslav heglas. Muži zákona sa vo svojich prednáškach venovali legislatívnym ustanoveniam, ktorými sú zrakovo postihnutí chránení pri svojom pohybe v rámci cestnej premávky a oboznámili nás s legislatívnymi novinkami týkajúcimi sa účastníkov cestnej premávky platnými od 1. januára 2014.

Druhý bod prednášky venovali naši hostia aktuálnej téme „šmejdov“, ktorých obeťami sú najčastejšie seniori a zdravotne postihnutí. Nadpráporčík Klieštik poskytol veľa cenných rád, ako zareagovať na rôzne „zaručene výhodné“ ponuky nepoctivých predajcov, a tiež poradil, ako sa brániť pred narastajúcimi atakmi rafinovaných kriminálnikov najčastejšie „navštevujúcich“ domácnosti bezbranných a dôverčivých seniorov. Téma určite zaujala, lebo hostia v živej diskusii odpovedali na viacero položených otázok.

Po prednáške znovu vystúpila Zuzana Blahutiaková s informáciami o aktivitách žilinského KS. Predsedníčka ZO Lýdia Oravcová pripomenula členom, že nastal čas objednávania časopisov z SKN na r. 2014.

No a po diskusii sme sa už zabávali. Naše oslavy nám spevom, hudbou a záľahou vtipov spríjemnil náš člen Karol Časnocha a Dana Bartošová, obaja z momentálne najúspešnejšej heligonkárskej skupiny na Slovensku Kysuckého prameňa. A k nim sa spevom pripojila pri skalických pesničkách aj Hanka Mackovčáková.

Potešilo nás, že oslavy Dňa nevidiacich v Čadci sú stále v kurze, veď sedemdesiatka zúčastnených hovorí sama za seba, takže už teraz si do kalendára značíme trinásty november 2014 ako deň, ktorý si zaslúži našu pozornosť.

Video z akcie:

Deň nevidiacich
Deň nevidiacich
Dana Bartošová a Karol Časnocha z Kysuckého prameňa
Dana Bartošová a Karol Časnocha z Kysuckého prameňa
Hanka Mackovčáková spieva s Kysuckým prameňom
Hanka Mackovčáková spieva s Kysuckým prameňom