V novom roku s dobrou náladou

Peknou dlhoročnou tradíciou v našej Základnej organizácii sú pravidelné novoročné posedenia. V tomto roku nám prialo aj počasie, na toto ročné obdobie bolo príjemne teplo a slnečno. A tak sa nás zišli tri desiatky 7. januára v zasadačke Slovenskej pošty, aby sme sa mohli porozprávať, ako sme prežili záver minulého roka.

Posedenie otvorila príhovorom predsedníčka Lýdia Oravcová, ktorá zaželala všetkým veľa zdravia a síl do nového roka. Potom sme chvíľku rozoberali plány na tento rok, padlo niekoľko návrhov na podujatia, ktoré by mohol výbor zahrnúť do plánu práce na najbližšie obdobie, ale to už bude záležitosťou blížiacej sa Výročnej členskej schôdze a nového výboru.

Potom sme už slovo prenechali Karolovi Časnochovi, ktorý rozprúdil zábavu spevom a vtipným slovom. Vidno, že Karol Časnocha je už ostrieľaný zabávač, lebo keď sa ujal slova, tak sme sa začali zabávať naozaj všetci. Zaspievali sme si koledy, povedali pár vinšov. Celé posedenie sa nieslo v rodinnej uvoľnenej atmosfére, ku ktorej prispelo aj občerstvenie z domácich zdrojov, ktoré priniesli viacerí členovia. Nuž a keď prišiel čas na rozlúčku, nikomu sa príliš nechcelo odísť, ale na poludnie po troch spoločne príjemne strávených hodinách sme sa rozišli so želaním, aby sme sa takto o rok znovu stretli.

V novom roku s dobrou náladou
V novom roku s dobrou náladou