Na VČS vládla spokojnosť

Ako vo väčšine základných organizácií, aj v čadčianskej ZO sa v marci venujeme bilancovaniu uplynulého roka. V utorok 25. marca sa v zasadačke Slovenskej pošty uskutočnila výročná členská schôdza čadčianskej ZO za peknej účasti takmer polovice všetkých členov. Krátko po desiatej sa pred štyridsiatku prítomných postavila predsedníčka ZO Lýdia Oravcová, aby zhodnotila rok 2013 v našej ZO. Potešilo nás, že na našom rokovaní sa zúčastnili aj Erika Kanátová a Ľudmila Kubašová zo žilinského Krajského strediska a Krajskej rady.

Po zvolení orgánov dohliadajúcich na regulárny priebeh členskej schôdze malo rokovanie štandardný priebeh.

Členom boli postupne na posúdenie predložené materiály za uplynulé obdobie, vypočuli si správy o činnosti, hospodárení, správu kontrolnej komisie, bol im predložený plán podujatí a rozpočet na rok 2014, ktoré po diskusii uznesením schválili.

V diskusii sa ako prvá ujala slova Ľudmila Kubašová, ktorá nás listom predsedu ÚNSS Branislava Mamojku oboznámila s aktivitami, ale aj problémami, ktorými sa v súčasnosti zaoberá ÚNSS.

Veľmi zaujalo vystúpenie Eriky Kanátovej. Tá sa v úvode svojho príspevku pochvalne vyjadrila o úzkej spolupráci žilinského KS a čadčianskej ZO a taktiež sa s uznaním zmienila o výsledkoch práce a postavení čadčianskej ZO. Potom sa už venovala aktivitám, ktoré pre nevidiacich a slabozrakých zabezpečuje Krajské stredisko. Okrem už dobre známych služieb prezentovala úspešné projekty, ktoré v minulom roku zrealizovalo KS so svojimi partnermi. Z pohľadu zrakovo postihnutých Kysučanov si pozornosť určite zaslúži spolupráca KS ÚNSS Žilina a Dopravného podniku mesta Žilina (DPMŽ). Na základe tejto spolupráce zakúpil a nainštaloval DPMŽ z vlastných prostriedkov prijímače signálov povelového vysielača do niektorých vozidiel MHD. Aj kysuckým ZP, ktorí často cestujú do Žiliny, to zjednoduší orientáciu pri cestovaní v tomto meste.

Pochvalné reakcie vzbudila aj informácia o zadovážení diagnostického prístroja Plusoptix, ktorým sa bude preventívne vyšetrovať zrak u detí v predškolských zariadeniach v Žilinskom kraji.

Pár otázok členov smerovalo na poskytovanie zliav, ktoré sa dajú uplatniť pri cestovaní autom na diaľniciach, železniciach na Slovensku i v zahraničí.

Nevôľu vyvolala informácia, že Slovenská sporiteľňa zrušila bezpoplatkový účet pre neziskové organizácie, čo v dnešnej nepriaznivej situácii poriadne „zatrasie rozpočtami“ väčšiny ZO-čiek a aj ďalších neziskových organizácií.

Malou kuriozitou diskusie bola požiadavka jednej členky, aby výbor na ďalšiu akciu pri občerstvení pamätal aj na vegetariánov.

K predloženým správam sa pozitívne vyjadrilo viacero členov. Aj preto sa do plánu práce na rok 2014 okrem iných opäť zahrnuli obľúbené novoročné posedenie, oslavy Dňa matiek i Dňa nevidiacich. Úspech mala aj po prvýkrát zorganizovaná grilovačka a nevzdali sme sa ani súťaže v čítaní Braillovho písma a počítačových aktivít. Po dvoch ročníkoch, keď sme navštevovali slovenské hrady, sa výbor rozhodol v tomto roku pre zmenu a poznávanie histórie a architektúry vymenil za relax v Lúčkach.

Členovia ocenili aktívnu účasť výboru na celoslovenských akciách organizovaných ÚNSS, akými bola zbierka Biela pastelka, Deň bielej palice, získavanie dvoch percent z daní a tiež zverejňovanie informácií zo všetkých podujatí na čadčianskej webstránke www.cadca.unss.sk. Členskú základňu sme zhodnotili ako stabilizovanú, aj napriek poklesu o siedmich členov oproti minulému roku. Pokles si vysvetľujeme prechodom ÚNSS na nový spôsob registrácie členov, ktorá len zreálnila skutočný stav členstva v organizácii.

Po diskusii nasledovali voľby funkcionárov do štruktúr ÚNSS, v ktorých na ďalšie dva roky získal opätovnú dôveru výbor z predchádzajúceho obdobia, ktorý bude aj naďalej pracovať pod predsedníckou taktovkou skúsenej Lydky Oravcovej.

V Čadci sa VČS zúčastnili pracovníčky KS a KR ÚNSS Žilina
V Čadci sa VČS zúčastnili pracovníčky KS a KR ÚNSS Žilina
Členom ZO sa prihovorila vedúca KS ÚNSS Žilina Mgr. Erika Kanátová
Členom ZO sa prihovorila vedúca KS ÚNSS Žilina Mgr. Erika Kanátová
Znovuzvolenie predsedníčky ZO ÚNSS č. 8 v Čadci p. Lýdie Oravcovej
Znovuzvolenie predsedníčky ZO ÚNSS č. 8 v Čadci p. Lýdie Oravcovej