Kompenzačné pomôcky úradníkov zaujali

Výbor Základnej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Čadca (ZO ÚNSS Čadca) a Krajské stredisko ÚNSS Žilina (KS) zorganizovali 18. septembra pre pracovníkov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Čadci seminár zameraný na prezentáciu kompenzačných pomôcok, ktoré dennodenne využívajú nevidiaci a slabozrakí na prekonanie svojho zrakového postihnutia.

Hlavnou motiváciou na zorganizovanie tejto prezentácie bolo oboznámiť kompetentných pracovníkov ÚPSVaR z Oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností, ktorí posudzujú žiadosti o peňažné príspevky zrakovo postihnutých žiadateľov, s praktickým využitím kompenzačných pomôcok. Počas dvoch hodín im boli predvedené viaceré pomôcky, na ktoré, ako uviedla vedúca Oddelenia kompenzácií Jana Marťáková, len vystavujú rozhodnutia a preberajú faktúry svojich zrakovo hendikepovaných klientov. Niekedy však ani netušia, ako dodala vedúca oddelenia, aký prínos jednotlivé pomôcky svojou bohatou funkcionalitou zrakovo postihnutým poskytujú. Aj preto privítala túto aktivitu čadčianskej ZO ÚNSS. Zvlášť ocenila možnosť osobne sa oboznámiť s problémami zrakovo postihnutých a reálne v praxi vidieť ozvučených i hmatových pomocníkov, ktorí im pomáhajú prekonávať životné prekážky.

Pre pracovníkov ÚPSVaR bolo podnetné vidieť používanie rôznych hlasových identifikátorov farieb či etikiet, indikátora hladiny, Pichtovho stroja, tyflosonaru, kuchynskej váhy, elektronických čítacích lúp, smartfónu, počítača s hlasovým výstupom a braillovským displejom i ďalších pomôcok priamo nevidiacimi. Boli im predvedené ich široké možnosti využitia v domácnosti pri základných sebaobslužných činnostiach, pri orientácii v mikro a makropriestore, ale aj pri komunikácii so širokým okolím, pri vzdelávaní sa a voľnočasových aktivitách. Zaujali ich informácie pracovníčky KS Zuzany Blahutiakovej o službách, ktoré svojim klientom poskytuje ÚNSS.

Na záver J. Marťáková vyjadrila presvedčenie, že aj táto prezentácia prispela k objasneniu niektorých skutočností, ktoré musia riešiť pracovníci ÚPSVaR pri posudzovaní žiadostí zrakovo postihnutých klientov.

Peter Halada

Kompenzačné pomôcky úradníkov zaujali
Kompenzačné pomôcky úradníkov zaujali
Kompenzačné pomôcky úradníkov zaujali
Kompenzačné pomôcky úradníkov zaujali