Letné PC aktivity

Keďže v čadčianskej ZO sa rozširuje počet používateľov informačných technológií (IT) vybavených špecializovaným softvérom, Výbor ZO sa rozhodol počas letných mesiacov zintenzívniť svoje aktivity pri poskytovaní poradenstva v tejto oblasti pre členov ZO. Po zmonitorovaní, o ktorú oblasť IT je medzi nimi záujem, sa výbor rozhodol neorganizovať tematicky zamerané jednorazové podujatie, ale postupne jednotlivo riešiť konkrétne požiadavky a problémy, ktoré majú členovia so svojimi počítačmi, resp. smartfónmi tak, aby s nimi mohli pracovať efektívnejšie a vo väčšej miere využívať ich potenciál. Postupne sa so všetkými záujemcami o túto aktivitu buď osobne, alebo online formou skontaktoval Peter Halada, ktorý pomohol vyriešiť niektoré lokálne problémy v jednotlivých zariadeniach, alebo im prezentoval niektoré užitočné aplikácie, resp. webové služby a stránky.

Individuálnym prístupom jednotliví účastníci takto získali nové informácie a praktické zručnosti, ktoré budú môcť efektívnejšie využívať pri práci so svojimi kompenzačnými pomôckami.