Biela pastelka

Čadčianska základná organizácia (ZO) sa 24. septembra aktívne zapojila do trinásteho ročníka celoslovenskej verejnej zbierky Biela pastelka, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS).

Sme veľmi radi, že Biela pastelka má v našom regióne dobré meno, o čom svedčí aj rastúci počet dobrovoľníckych tímov podieľajúcich sa na zbierke. K osvedčenej dvojici škôl SZŠ sv. Františka z Assisi a Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci z predchádzajúcich ročníkov pribudli aj Gymnázium Ľ. Štúra v Turzovke a SOŠ stavebná a drevárska v Krásne nad Kysucou.

Po propagačnej kampani, ktorá prebehla v médiách, sme vyšli do ulíc a začali v troch kysuckých mestách – Čadci, Turzovke a Krásne – s realizáciou zbierky. Zapojilo sa do nej šesť trojčlenných dobrovoľníckych tímov. Tri tímy poskytla SZŠ sv. Františka z Assisi, po jednom tíme Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci, Ľ. Štúra v Turzovke a SOŠ stavebná a drevárska v Krásne. Tímy v uliciach miest boli doplnené zástupcom ZO.

Veľmi nás teší, že zbierka mala kladnú odozvu u verejnosti a že sa nám podarilo rozdať takmer osemdesiatpäť percent pasteliek, ktoré mala ZO Čadca k dispozícii. K úspechu zbierky prispelo aktívne nasadenie dobrovoľníkov, propagácia zbierky v mestských informačných systémoch, na webových stránkach miest a v médiách.

Príspevkom do zbierky Biela pastelka ľudia podporili špeciálne programy, kurzy a školenia, ktoré pomáhajú nevidiacim a slabozrakým ľuďom v integrácii do života. Aj vďaka tejto podpore širokej verejnosti môžu zrakovo postihnutí ľahšie preklenúť priestor medzi svetlom a tmou.

Srdečná vďaka patrí občanom, ktorí nás nevidiacich podporili, mestám Čadca, Krásno, Turzovka, partnerským školám SZŠ sv. Františka z Assisi, Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci, Gymnáziu Ľ. Štúra v Turzovke a SOŠ stavebnej a drevárskej v Krásne, ich študentom a koordinujúcim pedagógom, týždenníku My Kysucké Noviny, KTV a dobrovoľníkom ZO.

Študenti z Gymnázia Ľ. Štúra v Turzovke
Študenti z Gymnázia Ľ. Štúra v Turzovke
Študenti z Gymnázia Ľ. Štúra v Turzovke
Študenti z Gymnázia Ľ. Štúra v Turzovke