Povedomie vodičov sa zvyšuje

V stredu 15. októbra 2014 sa opäť pri príležitosti Svetového dňa bielej palice uskutočnila vo vybraných mestách na Slovensku dopravno-preventívna akcia, ktorú pod záštitou ministra vnútra Roberta Kaliňáka zorganizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s Policajným zborom SR.

Svetový deň bielej palice si pripomíname 15. októbra. Biela palica je nenahraditeľná pomôcka, ktorú využívajú nevidiaci na svoj bezpečný pohyb a orientáciu v priestore. Signalizácia bielou palicou na priechode je spôsob, akým nevidiaci ukazuje autám svoj záujem vstúpiť na vozovku. Je dôležité, aby vodiči boli informovaní o tomto spôsobe, pretože nevidiaci alebo ťažko slabozraký nemá možnosť zrakom zaregistrovať zastavenie auta a prípadné trúbenie alebo blikanie môže nevidiaceho zmiasť.

V Čadci táto akcia prebiehala na priechode pre chodcov na frekventovanej Jesenského ulici pri autobusovej stanici od deviatej hodiny. Úlohy chodkyne-figurantky prechádzajúcej cez cestu s bielou palicou sa zhostila vždy spoľahlivá Lýdia Oravcová, ktorá počas dvoch hodín v sprievode príslušníka polície v civile prechádzala cez priechod na jednej z najfrekventovanejších čadčianskych ciest. Dobrovoľnícky tím ešte dopĺňali Štefka Sobolová s Annou Mackovčákovou, ktoré striedavo upozorňovali vodičov-hriešnikov na ich priestupok a odovzdávali im informačné letáky. Drobným darčekom odmeňovali ohľaduplných šoférov, ktorí zastavovali na signál zadaný bielou palicou. To všetko pod dohľadom príslušníkov polície.

A ako jazdili v stredu 15. októbra vodiči v Čadci? To po skončení dopravnej akcie vyhodnotila na celú štatistiku pozorne dohliadajúca Alena Drahňáková. Na úmysel nevidiaceho chodca prejsť cez cestu po signalizácii bielou palicou zareagovalo zastavením 96 vodičov. No opäť sa našli aj takí, bolo ich 17, ktorí z rôznych dôvodov nezastavili. Napriek tomu neboli vzhľadom na osvetový ráz akcie pokutovaní.

Nás teší, že oproti minulému roku sa pri väčšom počte monitorovaných áut o deväť zvýšil i počet uvedomelých tolerantných vodičov. Tých nedisciplinovaných bolo o jedného menej. Veríme, že táto akcia prispela k zvýšeniu povedomia vodičov, ale aj širokej verejnosti o tom, že sa medzi nami každodenne pohybujú nevidiaci. Tolerantnou jazdou im uľahčia pohyb a prispejú k väčšej bezpečnosti účastníkov cestnej premávky vrátane tej svojej.

Dopravná akcia
Dopravná akcia
Dopravná akcia
Dopravná akcia