Oslavy Dňa nevidiacich

Vo štvrtok 13. novembra sa uskutočnila v Dome kultúry v Čadci slávnostná schôdza členov ZO ÚNSS Čadca pri príležitosti Svetového dňa bielej palice a osláv Dňa nevidiacich.

Po desiatej hodine sa zaplnenej Estrádnej sále prihovorila predsedníčka ZO Lýdia Oravcová. Po otvorení nasledoval pestrý kultúrny program v podaní študentov z Gymnázia J. M. Hurbana z Čadce, ktorých zúčastnení odmenili viacnásobným mohutným potleskom. Potom sa mikrofónu ujali naši hostia. Všetkých určite zahriali slová primátora Čadce Ing. Milana Guru, ktorými povzbudil členov ZO pri prekonávaní každodenných problémov a vyjadril veľký záujem Mesta Čadca, ale aj svoj osobný, byť vždy nápomocný pri riešení problémov občanov s hendikepom. Následne sa ujala slova vedúca KS Žilina Erika Kanátová, ktorá informovala členov o predĺženej akreditácii KS ÚNSS Žilina na poskytovanie sociálnych služieb Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, čo je dobrou správou aj pre členov čadčianskej ZO. Rovnako zaujali aj podrobné informácie o bezplatnej železničnej preprave od 17. novembra 2014. Záver prednášky venovala E. Kanátová prezentácii kompenzačných pomôcok, čo ocenili hlavne novší členovia.

Po diskusii pokračovalo slávnostné posedenie občerstvením a dobrou náladou, keď našich členov zabával spevom a hudbou Kysucký prameň.