Zbilancovali sme uplynulý rok

Ako vo väčšine základných organizácií, aj v čadčianskej ZO sa v marci venujeme bilancovaniu uplynulého roka. V utorok 17. marca sa v zasadačke Slovenskej pošty uskutočnila hodnotiaca členská schôdza čadčianskej ZO. Veľmi potešila účasť, ktorá prekonala päťdesiat percent. Trochu adrenalínu členom výboru, ktorí hodnotiacu členskú schôdzu pripravovali, zdvihla informácia, že zasadačka, kde sa mala schôdza uskutočniť, bude predpoludním obsadená pre nejaké na poslednú chvíľu oznámené školenie pracovníkov pošty. Našťastie sme u kompetentných našli pochopenie a tolerantný prístup ako vždy a tí školenie zredukovali na nevyhnutný čas, takže sme naše rokovanie začali len s malým časovým sklzom.

Krátko po desiatej pred štyridsiatku prítomných predstúpila predsedníčka ZO Lýdia Oravcová, aby zhodnotila rok 2014 v našej ZO. Na našom rokovaní sa zúčastnila aj Erika Kanátová, vedúca žilinského krajského strediska ÚNSS.

Po zvolení orgánov dohliadajúcich na regulárny priebeh členskej schôdze malo rokovanie štandardný priebeh. Členom boli postupne na posúdenie predložené materiály za uplynulé obdobie, vypočuli si správy o činnosti, hospodárení, správu kontrolnej komisie, bol im predložený plán podujatí a rozpočet na rok 2015, ktoré po diskusii uznesením schválili.

V diskusii sa ako prvá ujala slova Erika Kanátová, ktorá nás listom predsedu ÚNSS Branislava Mamojku oboznámila s aktivitami, ale aj problémami, ktorými sa v súčasnosti zaoberá ÚNSS. Potom sa vedúca KS vo svojom príspevku pochvalne vyjadrila o úzkej spolupráci žilinského KS a čadčianskej ZO a taktiež sa s uznaním zmienila o výsledkoch práce a postavení čadčianskej ZO. Následne sa už venovala aktivitám, ktoré pre nevidiacich a slabozrakých zabezpečuje Krajské stredisko. Okrem už dobre známych služieb prezentovala výsledky, ktoré vyplynuli zo screeningu prístrojom Plusoptix zameraného na meranie zrakových parametrov detí v materských školách. Pochvalné reakcie vzbudila informácia Eriky Kanátovej, že sa KS podarilo zabezpečiť financie, ktoré umožnia v tomto roku vykonať merania u detí v celom Žilinskom kraji a že sú naplánované aj v čadčianskom regióne, čo dosiaľ pre chýbajúce financie nebolo možné.

Pár otázok členov smerovalo na poskytovanie úľav, ktoré sa dajú uplatniť pri cestovaní autom na diaľniciach. Členovia sa tiež živo zaujímali o to, akým spôsobom môžu po technickej stránke sledovať televízne programy s audiokomentárom a vyjadrili nespokojnosť s tým, že na každú televíznu stanicu si musia svoje prijímače prestavovať.

K predloženým správam sa pozitívne vyjadrilo viacero členov. Aj preto sa do plánu práce na rok 2015 okrem iných opäť zahrnuli obľúbené novoročné posedenie, oslavy Dňa matiek i Dňa nevidiacich, či grilovačka a nevzdali sme sa ani súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma a počítačových aktivít. Rovnako padlo na úrodnú pôdu aj rozhodnutie výboru vymeniť poznávacie výlety po slovenských hradoch za relax v Lúčkach, takže aj tento rok výbor naplánuje nejaký podobný wellnessový pobyt.

Členovia ocenili aktívnu účasť výboru na celoslovenských akciách organizovaných ÚNSS, akými bola zbierka Biela pastelka, Deň bielej palice, získavanie dvoch percent z daní a tiež zverejňovanie informácií zo všetkých podujatí na čadčianskej webovej stránke www.cadca.unss.sk, ale aj možnosť zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných našou ZO alebo KS Žilina. Členskú základňu sme zhodnotili ako stabilizovanú a potešil fakt, že došlo k miernemu nárastu členov a my veríme, že tento trend bude pokračovať aj v tomto roku.

Členovia ZO č.8 na hodnotiacej členskej schôdzi
Členovia ZO č.8 na hodnotiacej členskej schôdzi
Príhovor Mgr. Eriky Kanátovej
Príhovor Mgr. Eriky Kanátovej
Poďakovanie E. Kanátovej za spoluprácu
Poďakovanie E. Kanátovej za spoluprácu