Apríl v znamení Brailla

Záver apríla sme v čadčianskej ZO venovali zápoleniu v ovládaní bodiek zorganizovaním okresného kola v stále obľúbenej Súťaži v čítaní a písaní Braillovho písma. Po deviatej sme pred porotkyňami Annou Mackovčákovou a Alenou Drahňákovou začali čítacou časťou, v ktorej obhájila svoje prvenstvo Jarka Mackovčáková pred Mariánom Kováčom a Lydkou Oravcovou. Text sme vyhodnotili ako zaujímavý, i keď trošku náročnejší. Veď občasné zamotanie sa na pestrom sfarbení jednotlivých operencov nás zľahka potrápilo, ale nakoniec sme čítanie úspešne zvládli.

Pri písaní na Pichtovom stroji najviac čistých úderov zaznamenal Majo Kováč pred Lydkou Oravcovou. K prekvapeniu došlo na treťom mieste, kde sa umiestnil Stano Kupka. Je vidieť, že jeho pôsobenie v Rehabilitačnom stredisku v Levoči už prináša svoje prvé výsledky.

Súťaže sa zúčastnilo päť súťažiacich, ktorí zápolili v II. kategórii s nasledujúcimi výsledkami.

Čítanie II. kategória:

  1. Jarmila Mackovčáková
  2. Marián Kováč
  3. Lýdia Oravcová
  4. Peter Halada
  5. Stanislav Kupka

Písanie na Pichtovom stroji:

  1. Marián Kováč
  2. Lýdia Oravcová
  3. Stanislav Kupka
  4. Peter Halada