Na Trojmedzí aj nevidiaci

V sobotu 22. augusta sa v spolupráci s obcou a farnosťou Čierne uskutočnilo slávenie sv. omše na Trojmedzí. Sme veľmi radi, že vďaka ústretovému a empatickému postoju podporovateľa a Veľkého sympatizanta Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Základnej organizácie Čadca, pána Jozefa Kondeka sa na tomto podujatí zúčastnili aj niektorí naši členovia. Našu organizáciu oslovil s ponukou zabezpečenia dopravy a občerstvenia, čo sme s vďakou prijali a v sobotu ráno sme z hlavnej stanice vyrazili autobusom do Čierneho. Mobilnejší pútnici sa nechali vysadiť pri kostole sv. Petra a Pavla, odkiaľ pokračovali na Trojmedzie peši, tí menej zdatní pokračovali v púti pristavenými autami.

Svätá omša sa začala o desiatej a celebrovali ju traja biskupi z Poľska, Česka a Slovenska. Po jej skončení sme sa zúčastnili na charitatívnom koncerte „Vidíme srdcom“ troch nevidiacich spevákov – Maroša Banga zo Slovenska, Radka Žaluda z Česka a Patrycje Malinowskej z Poľska.

Príjemným momentom po koncerte pre nás bolo zaspomínanie si Maroša Banga na obdobie jeho mladosti, keď ako nevidiaci absolvoval kurz sociálnej rehabilitácie a jeho inštruktorkou bola Lýdia Oravcová, predsedníčka ZO ÚNSS Čadca.

Po koncerte pokračoval program na Trojmedzí vystúpením asi dvadsiatky ľudových súborov v rámci Goralfestu, ktoré prezentovali tradičné piesne a tance.

Na Trojmedzí sme príjemne strávili čas, duchovne pookriali a potešilo nás, že sa tak stalo aj vďaka ústretovosti človeka, ktorý pri plánovaní aktivít myslí aj na druhých, takže ešte raz ďakujeme Jozefovi Kondekovi za jeho ústretovosť a Ladislavovi Sventekovi za to, že sa o nás postaral po organizačnej stránke.

22.08.2015 Trojmedzie SR, ČR a Poľsko – spoločná svätá omša a po nej koncert Vidíme srdcom
22.08.2015 Trojmedzie SR, ČR a Poľsko – spoločná svätá omša a po nej koncert Vidíme srdcom
Podujatia sa zúčastnila aj členovia zo ZO ÚNSS Čadca
Podujatia sa zúčastnila aj členovia zo ZO ÚNSS Čadca
03 Na koncerte sa predstavili aj nevidiaci  Maroš Bango - SR, Patrycja Malinowska - PL a Radek Žalud - ČR
03 Na koncerte sa predstavili aj nevidiaci Maroš Bango – SR, Patrycja Malinowska – PL a Radek Žalud – ČR