Tvorili sme digitálny svet

V dňoch 31. augusta a 1. septembra 2015 zorganizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Základná organizácia v Čadci, podujatie zamerané na získanie vedomostí potrebných pri vytváraní a administrácii webových stránok. Celé podujatie sa zrealizovalo podľa programovej schémy vypracovaného a schváleného projektu Tvoríme digitálny svet, ktorý vypracovala ZO na základe grantovej výzvy ÚNSS. Podujatie sa uskutočnilo v Turčianskych Tepliciach v hoteli Vyšehrad. Počas dvoch dní boli účastníkom seminára v tematicky zameraných blokoch prezentované nástroje, ktorými dokáže zrakovo postihnutý používateľ vytvárať a administrovať vlastné webové stránky, na ktoré môže ukladať ľubovoľný obsah, a to všetko s asistenčným softvérom bez zrakovej kontroly. Prednášajúci Peter Halada a Marián Kováč ukázali účastníkom seminára základy práce s redakčným systémom Drupal, ale aj jeho pokročilejšie funkcie, pomocou ktorého prezentovali nakonfigurovanie vlastnej webovej stránky, vytvorenie statických stránok, článkov, blogov, kontaktného formulára, obrázkovej galérie, viacjazyčný web a množstvo ďalších funkcií.

Prítomní tak získali cenné informácie, približujúce nové možnosti, ktoré môžu využiť pri prezentácii vlastných profesných i voľnočasových aktivít.

Príjemným spestrením vzdelávacieho pobytu v čase voľna bola návšteva tamojšieho aquaparku a rozptýlenie na koncerte Jadranky.

Členovia ZO počas kurzu
Členovia ZO počas kurzu
Členovia ZO počas kurzu
Členovia ZO počas kurzu