Biela pastelka 2015

Čadčianska základná organizácia (ZO) sa 25. septembra aktívne zapojila do štrnásteho ročníka celoslovenskej verejnej zbierky Biela pastelka, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS).

Sme veľmi radi, že Biela pastelka má v našom regióne dobré meno, o čom svedčí aj rastúci počet dobrovoľníckych tímov podieľajúcich sa na zbierke. K osvedčeným partnerským školám SZŠ sv. Františka z Assisi, Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci, Gymnázium Ľ. Štúra v Turzovke a SOŠ stavebná a drevárska v Krásne z predchádzajúcich ročníkov pribudli aj Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu v Čadci, SOŠ obchodu a služieb v Čadci, SOŠ technická v Čadci, ZŠ Rázusova v Čadci, ZŠ Komenského v Čadci, ZŠ M. R. Štefánika v Čadci a ZŠ Podzávoz v Čadci.

Po propagačnej kampani, ktorá prebehla v médiách, sme vyšli do ulíc a začali na pôde škôl a v uliciach troch kysuckých miest – Čadci, Turzovke a Krásne – s realizáciou zbierky. Zapojilo sa do nej devätnásť dobrovoľníckych tímov. Tímy v uliciach miest boli doplnené zástupcom ZO.

Veľmi nás teší, že zbierka mala kladnú odozvu u verejnosti a že sa nám podarilo rozdať takmer deväťdesiat percent pasteliek, ktoré mala ZO Čadca k dispozícii. K úspechu zbierky prispelo aktívne nasadenie dobrovoľníkov, propagácia zbierky v mestských informačných systémoch, na webových stránkach miest a v médiách.

Príspevkom do zbierky Biela pastelka ľudia podporili špeciálne programy, kurzy a školenia, ktoré pomáhajú nevidiacim a slabozrakým ľuďom v integrácii do života. Aj vďaka tejto podpore širokej verejnosti môžu zrakovo postihnutí ľahšie preklenúť priestor medzi svetlom a tmou.

Srdečná vďaka patrí občanom, ktorí nás nevidiacich podporili, mestám Čadca, Krásno, Turzovka, partnerským školám SZŠ sv. Františka z Assisi, Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci, Gymnáziu Ľ. Štúra v Turzovke, SOŠ stavebnej a drevárskej v Krásne, Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu v Čadci, SOŠ obchodu a služieb v Čadci, SOŠ technická v Čadci, ZŠ Rázusova v Čadci, ZŠ Komenského v Čadci, ZŠ M. R. Štefánika v Čadci a ZŠ Podzávoz v Čadci, ich študentom a koordinujúcim pedagógom, týždenníku My Kysucké Noviny, KTV a dobrovoľníkom ZO.

Študentky z SZŠ sv. Františka z Assisi
Študentky z SZŠ sv. Františka z Assisi
Výzdoba ku zbierke Biela pastelka na ZŠ Komenského v Čadci
Výzdoba ku zbierke Biela pastelka na ZŠ Komenského v Čadci