Dopravná akcia Deň bielej palice 2015

Vo štvrtok 15. októbra sa opäť pri príležitosti Svetového dňa bielej palice už po šiestykrát uskutočnila vo vybraných mestách na Slovensku dopravno-preventívna akcia, ktorú zorganizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s Policajným zborom SR.

Svetový deň bielej palice si pripomíname 15. októbra. Biela palica je nenahraditeľná pomôcka, ktorú využívajú nevidiaci na svoj bezpečný pohyb a orientáciu v priestore. Signalizácia bielou palicou na priechode je spôsob, akým nevidiaci ukazuje autám svoj záujem vstúpiť na vozovku. Je dôležité, aby vodiči boli informovaní o tomto spôsobe, pretože nevidiaci alebo slabozraký nemá ako zaregistrovať zastavenie auta a prípadné trúbenie alebo blikanie môže nevidiaceho iba zmiasť.

V Čadci táto akcia prebiehala na priechode pre chodcov na frekventovanej Palárikovej ulici pri Kysuckej nemocnici od deviatej hodiny. Úlohy chodcov – figurantov prechádzajúcich cez cestu s bielou palicou sa zhostili Marián Kováč s orientačnou bielou palicou a Lýdia Oravcová s opornou bielou palicou, ktorí počas dvoch hodín v sprievode príslušníka polície v civile prechádzali cez priechod na jednej z najfrekventovanejších čadčianskych ciest. Dobrovoľnícky tím ešte dopĺňali Štefka Sobolová s Máriou Gajdošovou, ktoré striedavo upozorňovali vodičov – hriešnikov na ich priestupok a odovzdávali im informačné letáky. Drobným darčekom zas odmeňovali ohľaduplných šoférov, ktorí na signál bielou palicou zastavili. To všetko pod dohľadom príslušníkov polície.

Ako jazdili vo štvrtok vodiči v Čadci? To po skončení dopravnej akcie vyhodnotila na celú štatistiku pozorne dohliadajúca podpredsedníčka ZO ÚNSS Čadca Alena Drahňáková. Na úmysel nevidiaceho chodca prejsť cez cestu po signalizácii bielou palicou zareagovalo zastavením 105 vodičov. No opäť sa našli aj takí, bolo ich 22, ktorí z rôznych dôvodov nezastavili. Napriek tomu neboli vzhľadom na osvetový ráz akcie za tento priestupok pokutovaní.

Veríme, že táto akcia prispela k zvýšeniu povedomia vodičov, ale aj širokej verejnosti o tom, že sa medzi nimi každodenne pohybujú nevidiaci, ktorým tolerantnou jazdou uľahčia pohyb.

Dopravná akcia Deň bielej palice 2015
Dopravná akcia Deň bielej palice 2015
Dopravná akcia Deň bielej palice 2015
Dopravná akcia Deň bielej palice 2015