Oslavy Medzinárodného dňa nevidiacich v Čadci

Vo štvrtok 12. novembra sa v Dome kultúry v Čadci uskutočnila slávnostná schôdza členov ZO ÚNSS Čadca pri príležitosti Svetového dňa bielej palice a Medzinárodného dňa nevidiacich.

Po desiatej sa v Estrádnej sále Domu kultúry päťdesiatke členov a vzácnych hostí prihovorila predsedníčka ZO Lýdia Oravcová. Nasledoval pestrý kultúrny program v podaní študentov z Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci, ktorých zúčastnení odmenili viacnásobným vrúcnym potleskom.

Potom sa mikrofónu ujali hostia. Všetkých určite zahriali slová zástupcu primátora Čadce Františka Prívaru, ktorými povzbudil členov ZO pri prekonávaní každodenných problémov a vyjadril veľký záujem Mesta Čadca, ale aj svoj osobný, byť vždy nápomocný pri riešení problémov občanov s hendikepom. Po viceprimátorovi vystúpila s odbornou prednáškou venovanou výžive a osteoporóze pracovníčka Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva v Čadci Jana Grešáková. Následne sa ujala slova vedúca KS Žilina Erika Kanátová, ktorá informovala členov o poskytovaných službách krajského strediska a zrealizovaných krajských i celoslovenských aktivitách a projektoch ÚNSS. Medzi členmi zarezonovala informácia o uskutočnenom skríningu zrakových parametrov pracovníčkami KS Žilina u detí v materských školách v čadčianskom okrese. Po meraniach prístrojom Plusoptix dostalo až tridsaťpäť percent detí odporučenie na preventívnu návštevu očného lekára. S potleskom bola prijatá informácia o udelení Ceny primátora mesta Čadca predsedníčke ZO Lýdii Oravcovej za jej dlhoročnú prácu v prospech zrakovo postihnutých v Čadci a regióne Kysúc.

Záver patril diskusii, v ktorej členovia reagovali na prednášku p. Grešákovej a odzneli pozitívne názory o zmysluplnosti a potrebe združovať sa v organizácii zastupujúcej záujmy nevidiacich a slabozrakých, akou je ÚNSS. Používateľov internetu zase potešila informácia o možnosti sťahovania zvukových kníh vo formáte .mp3 z levočskej SKN Mateja Hrebendu.

Po diskusii pokračovalo slávnostné posedenie občerstvením a dobrou náladou až do poludňajších hodín, keď sa oficiálna časť schôdze skončila.