Primátor Čadce ocenil Lýdiu Oravcovú

Sobotný večer 14. novembra sa niesol v čadčianskom Dome kultúry v slávnostnom duchu. Popredné umelecké hudobné teleso Kysucký komorný orchester slávilo 20 rokov svojej existencie. Toto svoje významné výročie oslávili hudobníci veľkolepým koncertom pod taktovkou vynikajúceho dirigenta, poprednej osobnosti slovenskej hudby, Karola Kevického a hosťujúceho talianskeho dirigenta Enrica Volpeho.

Súčasťou slávnostného večera bol aj akt udelenia ocenení osobnostiam mesta, ktoré sa svojím životom a prácou zaslúžili o rozvoj a dobré meno mesta Čadca. Primátor Čadce Ing. Milan Gura odovzdal ocenenia za rok 2015 na základe uznesení mestského zastupiteľstva z júna 2015 štyrom osobnostiam. Nás veľmi teší, že sa medzi nimi ocitla aj predsedníčka ZO ÚNSS Čadca Lýdia Oravcová, ktorej bola udelená „Cena primátora mesta Čadca za dlhoročnú obetavú a aktívnu prácu na poste predsedníčky ZO ÚNSS Čadca, za výrazný podiel na vytváraní prospešných životných podmienok a zvyšovaní kvality života ZP občanov v Čadci i regióne Kysúc, za celoživotné rozvíjanie, šírenie a napĺňanie humánnych myšlienok a činov, za šírenie dobrého mena mesta Čadca a jeho pozitívne zviditeľňovanie v rámci Slovenska“.

Pre nás z čadčianskej ZO, ktorí poznáme prácu a zanietenie Lydky Oravcovej v prospech zrakovo postihnutých, toto ocenenie nie je prekvapením, považujeme ho za plne zaslúžené. No predsa len je nevšedné a o to cennejšie, keď takéto významné ocenenie príde „zvonku“. Ocenenia tohto typu sa udeľujú na základe výzvy mesta, pričom nominácie navrhuje verejnosť alebo rôzne inštitúcie. V prípade Lydky Oravcovej sa o túto nomináciu zaslúžili manželia Glasnákovci, keď ju adresovali primátorovi mesta a mestskému zastupiteľstvu, ktorí sa s ňou stotožnili. Obaja manželia boli čadčianskej ZO v jej začiatkoch nápomocní, Ing. Peter Glasnák ako prvý primátor v porevolučnom období a MUDr. Marta Glasnáková ako očná lekárka. A čo ich viedlo k podaniu nominácie? K tomu sa vyjadrila Marta Glasnáková: „Som presvedčená, že práve takíto ľudia si zaslúžia ocenenie, ľudia nezištne pomáhajúci ľuďom, ktorí to potrebujú. Viackrát som sa zúčastnila na vyhlasovaní Osobností mesta a povedala som si, že pre mňa je jednotkou na toto ocenenie práve pani Oravcová.“

Nuž a ako vníma ocenenie samotná laureátka? „Ako uznanie za dlhoročnú prácu v prospech zrakovo postihnutých, ale aj ako poďakovanie našej Únii a mojim bývalým aj súčasným spolupracovníkom, bez ktorých by sa nám nedarilo pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú.“