V novom roku opäť spolu

Peknou dlhoročnou tradíciou v našej základnej organizácii sú novoročné stretnutia. V tomto roku nám príliš neprialo počasie, ale aj napriek silnému mrazu sa nás zišli tri desiatky 4. januára v zasadačke Slovenskej pošty, aby sme sa mohli porozprávať, ako sme prežili záver minulého roka.

Posedenie otvorila príhovorom predsedníčka Lýdia Oravcová, ktorá zaželala všetkým veľa zdravia a síl do nového roka. Program stretnutia bol voľný, neorganizovaný, naplnili ho spomienky na členov, ktorí nás minulý rok opustili, rozhovory medzi priateľmi, ktorí sa chceli stretnúť, porozprávať sa.

Zaspievali sme si koledy, povedali pár vinšov v kysuckých nárečiach. Celé posedenie sa nieslo v uvoľnenej rodinnej atmosfére. Prispelo k nej aj občerstvenie z domácich zdrojov, ktoré priniesli viacerí členovia. A keď prišiel čas na rozlúčku, nikomu sa príliš nechcelo odísť, ale na poludnie, po troch spoločne a príjemne strávených hodinách, sme sa rozišli so želaním, aby sme sa takto o rok znovu stretli.