V Čadci oceňovali Kysučanov

Novoročný trojkráľový koncert, ktorého súčasťou bolo aj vyhlásenie držiteľov titulu Osobnosť Kysúc, naplnil 6. januára Dom kultúry v Čadci významnými osobnosťami, ktoré sú úzko späté s Kysucami.

Slávnostný koncert otvoril dvomi skladbami Kysucký komorný orchester mesta Čadca pod vedením koncertného majstra Antona Pohančeníka a pod dirigentskou taktovkou Karola Kevického.

Ďalšia časť programu už patrila vyhláseniu výnimočných osobností za uplynulý rok. Ocenenia Osobnosť Kysúc každoročne udeľuje Kysucká kultúrna nadácia v Bratislave (KKN) v spolupráci s mestom Čadca a ďalšími kysuckými mestami a obcami. Kysucká kultúrna nadácia je významná inštitúcia združujúca Kysučanov, ktorá podporuje rozvoj Kysúc vo všetkých oblastiach už od r. 1993.

Medzi štyrmi ocenenými sa v 19. ročníku ocitla aj predsedníčka Základnej organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Čadci Lýdia Oravcová, ktorá si z rúk predsedu správnej rady KKN Jozefa Markuliaka a starostky Skalitého Andrey Šimurdovej prevzala významné ocenenie, ktoré jej bolo udelené za humánnu činnosť. Zaradila sa tak k 71 osobnostiam Kysúc, medzi ktoré patria napr. Jozef Kroner, prof. Vojtech Didi, Mária Balošáková, Miroslav Cipár a mnoho ďalších.

Udeľovanie čestného ocenenia Osobnosť Kysúc patrí každoročne k vrcholom spoločenského života Kysučanov. Keď sa v roku 1998 začalo s oceňovaním, Čadca bola v rámci Slovenska jedným z mála miest, ktoré prejavili úctu k svojim rodákom. Originálnosť a jedinečnosť tohto podujatia je príkladom hrdosti Kysučanov na svoju súčasnosť. Je to oceňovanie ľudí, ktorí svojimi činmi na poli hospodárstva, umenia, kultúry, osvety, telovýchovy, športu, ale aj humánnymi činmi alebo celoživotným dielom motivujú ostatných a stávajú sa vzormi pre mladých.

Aj my v ZO Čadca sme hrdí, že v našich radoch sa nachádza takáto osobnosť, ktorá svojou pracovitosťou, nasadením, empatiou a pozitívnym prístupom k životu dokázala šíriť a napĺňať myšlienky humanizmu a pozitívne ovplyvnila veľa osudov zrakovo postihnutých.