Čadčania spojili príjemné s užitočným

V dňoch 10. – 11. augusta 2016 zorganizovala v Starej Bystrici Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, jej základná organizácia v Čadci pobyt pre zrakovo postihnutých členov zameraný na priestorovú orientáciu, samostatný pohyb a sebaobsluhu. Snahou organizátorov bolo povzbudiť predovšetkým tých zrakovo postihnutých, ktorí len nedávno stratili zrak a spolu s pridruženými ochoreniami majú problémy s každodennými činnosťami, orientáciou a s nesprávnym sprevádzaním zväčša rodinným príslušníkom. Cieľom tohto pobytu bolo prehĺbiť a v praxi odskúšať ich poznatky, ktoré nadobudli počas individuálnych kurzov sociálnej rehabilitácie od profesionálnych pracovníkov Krajského strediska ÚNSS Žilina.

Počas dvoch dní predsedníčka ZO ÚNSS Čadca Lýdia Oravcová teoreticky vysvetľovala i prakticky demonštrovala účastníkom tohto pobytu správne zásady priestorovej orientácie, samostatného pohybu a sebaobsluhy, akými sú základné techniky chôdze bez bielej palice, chôdza s vidiacim sprievodcom, bezpečnostné postoje, hľadanie spadnutých predmetov, trailing, pohybovo-orientačné schopnosti, obmedzovanie odchýlok od priameho smeru, odhad vzdialenosti, odhad uhlov, vnímanie sklonu a zakrivenia dráhy a ďalšie techniky.

Zúčastnení sprievodcovia nevidiacich tak získali informácie a poznatky, ktoré uplatnia pri sprevádzaní nevidiaceho v neznámom prostredí. Nevidiaci účastníci sa zas dozvedeli, ako zlepšiť orientačné schopnosti využitím ostatných zmyslov a rozšírili si znalosti o tom, akým spôsobom si môže nevidiaci človek zorganizovať vlastnú domácnosť.

S čerstvo nadobudnutými poznatkami bola príjemným spestrením pobytu návšteva tamojšieho Orloja. Viac sa toho kvôli daždivému počasiu vonku stihnúť nedalo, ale o to väčší bol priestor na spoločné rozhovory ľudí, ktorých spájajú podobné osudy i starosti a ktorí aj na tomto podujatí zistili, že získavaním nových skúseností si môžu svoju situáciu len zlepšiť. Záverom sa chce ZO ÚNSS Čadca poďakovať mestu Čadca za finančnú podporu, bez ktorej by sa toto podujatie nemohlo uskutočniť. Ďakujeme!

Nácvik práce s bielou palicou
Nácvik práce s bielou palicou
Chôdza po schodoch so sprievodcom
Chôdza po schodoch so sprievodcom
Prechádzka k Orloju
Prechádzka k Orloju