Biela pastelka bola úspešná

Čadčianska základná organizácia (ZO) sa 23. septembra aktívne zapojila do pätnásteho ročníka celoslovenskej verejnej zbierky Biela pastelka, ktorú organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Sme veľmi radi, že Biela pastelka má v našom regióne dobré meno, o čom svedčí aj veľký počet dobrovoľníckych tímov z desiatich partnerských škôl, a to z Gymnázia Ľ. Štúra v Turzovke a z čadčianskych škôl (SZŠ sv. Františka z Assisi, Gymnázium J. M. Hurbana, Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, SOŠ obchodu a služieb, SOŠ technická, ZŠ Rázusova, ZŠ Komenského, ZŠ M. R. Štefánika a ZŠ Podzávoz).

Po propagačnej kampani, ktorá prebehla v médiách, sme vyšli do ulíc a začali na pôde škôl a v uliciach troch kysuckých miest (Čadci, Turzovke a Krásne) s realizáciou zbierky. Zapojilo sa do nej 19 dobrovoľníckych tímov. Tímy v uliciach miest boli doplnené zástupcom ZO.

Veľmi nás teší, že zbierka mala kladnú odozvu u verejnosti a že sa nám podarilo rozdať 100 percent pasteliek, ktoré mala ZO Čadca k dispozícii. K úspechu zbierky prispelo aktívne nasadenie dobrovoľníkov, propagácia zbierky v mestských informačných systémoch, na webových stránkach miest a v médiách.

Príspevkom do zbierky Biela pastelka ľudia podporili špeciálne programy, kurzy a školenia, ktoré pomáhajú nevidiacim a slabozrakým ľuďom pri integrácii do spoločnosti. Aj vďaka tejto podpore širokej verejnosti môžu zrakovo postihnutí ľahšie preklenúť priestor medzi svetlom a tmou.

Srdečná vďaka patrí občanom, ktorí nás nevidiacich podporili, mestám Čadca, Krásno, Turzovka, partnerským školám, ich študentom a koordinujúcim pedagógom, týždenníkom My Kysucké noviny a Kysuce, KTV a dobrovoľníkom ZO.

Biela pastelka bola úspešná
Biela pastelka bola úspešná
Biela pastelka bola úspešná
Biela pastelka bola úspešná