Deň bielej palice 2016 ukázal, že v Čadci „videli“ vodiči horšie

V piatok 14. októbra sa pri príležitosti Svetového dňa bielej palice vo vybraných mestách na Slovensku už po siedmykrát uskutočnila dopravno-preventívna akcia, ktorú zorganizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s Policajným zborom SR.

V Čadci táto akcia prebiehala na priechode pre chodcov na ceste 1/11 od deviatej hodiny. Úlohy chodcov – figurantov prechádzajúcich cez cestu s bielou palicou sa zhostili členovia ZO ÚNSS Čadca Marián Kováč a Stanislav Kupka, ktorí v sprievode príslušníka polície v civile prechádzali cez priechod na jednej z najfrekventovanejších čadčianskych tepien. Dobrovoľnícky tím dopĺňali Štefka Sobolová s Máriou Gajdošovou, ktoré striedavo vodičov – hriešnikov upozorňovali na ich priestupok a odovzdávali im informačné letáky, ohľaduplných šoférov zas odmeňovali drobným darčekom. To všetko sa, samozrejme, dialo pod dohľadom príslušníkov polície.

A ako jazdili v piatok vodiči v Čadci? Po skončení dopravnej akcie to vyhodnotila na celú štatistiku pozorne dohliadajúca podpredsedníčka ZO ÚNSS Čadca Alena Drahňáková. Na signalizáciu bielou palicou zareagovalo zastavením 102 vodičov. No opäť sa našli aj takí, bolo ich 34, ktorí z rôznych dôvodov nezastavili. V porovnaní s minulým rokom môžeme skonštatovať, že došlo k značnému zhoršeniu dodržiavania dopravných predpisov (o 7 %), občas sa objavil vyslovene agresívny a bezohľadný štýl jazdy. Napriek tomu nebol vzhľadom na osvetový charakter podujatia za tento priestupok nikto pokutovaný.

Veríme, že táto akcia prispela k zvýšeniu povedomia vodičov, ale aj širokej verejnosti o tom, že sa medzi nimi každodenne pohybujú nevidiaci, ktorým tolerantnou jazdou uľahčia pohyb v doprave.

Svetový deň bielej palice si pripomíname 15. októbra. Je to nenahraditeľná pomôcka, ktorú využívajú nevidiaci na svoj bezpečný pohyb a orientáciu v priestore. Signalizácia bielou palicou na priechode je spôsob, akým nevidiaci ukazuje autám svoj záujem vstúpiť na vozovku. Je dôležité, aby vodiči boli o tom informovaní, pretože nevidiaci alebo slabozraký má obmedzené možnosti, ako zaregistrovať zastavenie auta. Prípadné trúbenie môže nevidiaceho zmiasť a bezohľadná jazda môže mať fatálne následky.

Marián Kováč prechádza
Marián Kováč prechádza
Stanislav Kupka na konci prechodu
Stanislav Kupka na konci prechodu
Stanislav Kupka prechádza
Stanislav Kupka prechádza