Chodím sám

V dňoch 19. – 20. júla 2017 zorganizovala v Starej Bystrici Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, základná organizácia v Čadci, kurz pre zrakovo postihnutých (ZP) členov zameraný na priestorovú orientáciu, samostatný pohyb a sebaobsluhu. Kurz sme realizovali vďaka získaným prostriedkom z grantu obce Skalité, finančnej dotácie mesta Čadca a z prostriedkov ZO ÚNSS Čadca. Snahou organizátorov bolo zapojiť predovšetkým zrakovo postihnutých členov čadčianskej ZO, ktorí sa zatiaľ z rôznych dôvodov na našich podujatiach nezúčastňovali. Cieľom organizátorov bolo týmto členom a ich rodinným príslušníkom ukázať široký rozsah techník a nástrojov, ktorými výrazne podporia a zvýšia svoju samostatnosť pri priestorovej orientácii, samostatnom pohybe a sebaobsluhe.Počas dvoch dní predsedníčka ZO ÚNSS Čadca Lýdia Oravcová účastníkom teoreticky vysvetľovala i prakticky demonštrovala správne zásady priestorovej orientácie a samostatného pohybu a sebaobsluhy. Prezentovala im aj najväčšie chyby, ktorých sa zrakovo postihnutí (ale aj ich sprievodcovia) v dobrej viere dopúšťajú.

Zúčastnení sprievodcovia tak získali informácie a poznatky, ktoré uplatnia pri sprevádzaní nevidiaceho v neznámom prostredí, nevidiaci zas to, ako zlepšiť svoje orientačné schopnosti využitím ostatných zmyslov a rozšírili si znalosti, akým spôsobom si môže nevidiaci človek zorganizovať vlastnú domácnosť a zvýšiť vlastnú sebestačnosť.

S čerstvo nadobudnutými poznatkami bola príjemným spestrením pobytu návšteva tamojšieho Orloja a vychádzka k Bystrickej priehrade. Večer nastal čas na spoločné rozhovory ľudí, ktorých spájajú podobné osudy i starosti a ktorí aj na tomto podujatí zistili, že získavaním nových skúseností si môžu svoju situáciu len zlepšiť.

Záverom sa chce ZO ÚNSS Čadca poďakovať obci Skalité a mestu Čadca za finančnú podporu, bez ktorej by sa toto podujatie nemohlo uskutočniť. Ďakujeme!

Účastníci kurzu Chodím sám zo ZO ÚNSS Čadca
Účastníci kurzu Chodím sám zo ZO ÚNSS Čadca
Teoretická príprava
Teoretická príprava
Práca v teréne
Práca v teréne
Predsedníčka ZO L. Oravcová s členmi ZO M. Vislockým a M. Zoňom
Predsedníčka ZO L. Oravcová s členmi ZO M. Vislockým a M. Zoňom
Pri vodnej nádrži Nová Bystrica
Pri vodnej nádrži Nová Bystrica