Zapojili sme sa do Dopravno-výchovnej akcie

V piatok 13. októbra sa opäť pri príležitosti Svetového dňa bielej palice už po ôsmykrát uskutočnila vo vybraných mestách na Slovensku dopravno-preventívna akcia, ktorú zorganizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru.

V Čadci táto akcia prebiehala na priechode pre chodcov na frekventovanej ceste 1/11 od deviatej hodiny. Úlohy chodcov – figurantov, prechádzajúcich cez cestu s bielou palicou, sa zhostili členovia ZO ÚNSS Čadca Marián Kováč a Stanislav Kupka, ktorí v sprievode príslušníka polície v civile prechádzali cez priechod na jednej z najfrekventovanejších čadčianskych ciest. Dobrovoľnícky tím ešte dopĺňali Štefka Sobolová s Máriou Gajdošovou, ktoré striedavo upozorňovali vodičov – hriešnikov na ich priestupok a odovzdávali im informačné letáky. Drobným darčekom zas odmeňovali ohľaduplných šoférov, ktorí na signál bielou palicou zastavili. To všetko pod dohľadom príslušníkov polície.

Ako jazdili v piatok vodiči v Čadci? To po skončení dopravnej akcie vyhodnotila, na celú štatistiku pozorne dohliadajúca, podpredsedníčka ZO ÚNSS Čadca Alena Drahňáková. Na úmysel nevidiaceho chodca prejsť cez cestu po signalizácii bielou palicou zareagovalo zastavením 47 vodičov. No opäť sa našli aj takí (bolo ich 15), ktorí z rôznych dôvodov nezastavili.

Video z dopravno-výchovnej akcie Deň bielej palice 2017 v Čadci

Veríme, že táto akcia prispela k zvýšeniu povedomia vodičov, ale aj širokej verejnosti o tom, že sú medzi nimi aj nevidiaci, ktorým tolerantnou jazdou uľahčia pohyb.

Svetový deň bielej palice si pripomíname 15. októbra. Biela palica je nenahraditeľnou pomôckou, ktorú využívajú nevidiaci na svoj bezpečný pohyb a orientáciu v priestore. Signalizácia bielou palicou na priechode je spôsob, akým nevidiaci ukazuje autám svoj záujem vstúpiť na vozovku. Je dôležité, aby vodiči boli o tomto spôsobe informovaní, pretože nevidiaci alebo slabozraký má obmedzené možnosti, ako zastavenie auta zaregistrovať. Prípadné trúbenie alebo blikanie môže nevidiaceho iba zmiasť a bezohľadná jazda môže mať fatálne následky.

Účastníci dopravno-výchovnej akcie Deň bielej palice 2017
Účastníci dopravno-výchovnej akcie Deň bielej palice 2017
Účastníci dopravno-výchovnej akcie Deň bielej palice 2017
Účastníci dopravno-výchovnej akcie Deň bielej palice 2017
Účastníci dopravno-výchovnej akcie Deň bielej palice 2017
Účastníci dopravno-výchovnej akcie Deň bielej palice 2017